به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گمرک جمهوری اسلامی ایران حسن علیدوستی مدیر کل دفترصادرات در بخشنامه‌ای به گمرکات کشور اعلام کرد: پیرو بخشنامه های شماره 28243/6566/730/15/71/56 مورخ 1/2/89 و129095/32208/437/10/71/245 مورخ22/6/89 و53664/92/115 مورخ 26/3/92 موضوع تاکید پیگیری اعلام وصول وخروج از مرز کالای صادراتی ،کلیه گمرکات مبدا صادرات لازم است ظرف مدت یک هفته مراتب خروج کلیه کالای صادراتی (اعم از صدور قطعی ،صادرات از محل ورود موقت ویا ورود قطعی) مربوط به سال‌های 91 و92 را بررسی وچنانجه اعلام خروج کالای موضوع اظهار نامه های مورد اشاره در سامانه واردات در مقابل صادرات ثبت نشده است، ضمن پیگیری مجدد تا حصول نتیجه مراتب را با رعایت قید فوریت با ذکر کلیه مشخصات و شماره کوتاژو مکاتبات مربوطه به این دفتر ارسال فرمایند.

مجددا تاکید می‌نماید پیگیری اعلام وصول و خروج کالا ( پیگیری علت عدم خروج کالا و ثبت در سامانه ظرف مهلت قانونی) از وظایف گمرک مبدا و مقصد بطور توامان بوده و مسئولیت هرگونه سوء استفاده از پروانه صادراتی که محموله آن خارج نشده باشد بر عهده ناظر و یا مدیر گمرک مبدا می‌باشد.

خواهشمنداست دستور فرمایید ضمن اقدام لازم مراتب را مطابق بخشنامه شماره 32279/833/8/4/51مورخ 28/12/85 به کلیه گمرکات تابعه و واحدهای تحت امر ابلاغ و برحسن اجرای آن نظارت مستمر معمول نمایند.