سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با همکاری انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در نظر دارد در سال 1393 به آن دسته از واحدهای تولیدی و خدماتی که در جهت رعایت حقوق مصرف کنندگان فعالیت موثری ارائه نموده اند، در صورت احراز شرایط، گواهینامه و تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان در سطح ملی اعطاء نماید.

لذا واحدهای مذکور می بایست مراحل ثبت نام اولیه خود را حداکثر تا تاریخ 1/07/1393 تکمیل نمایند.

فرآیند ثبت نام فقط در سایت های زیر انجام می شود و متقاضیان می بایست به آدرس الکترونیکی توجه فرمایند.

 

آدرس های الکترونیکی جهت ثبت نام:

پورتال سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان                           www.cppo.ir

پورتال حامیان حقوق مصرف کنندگان                                                 www.hami-ngo.ir

وب سایت همایش روز ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان             www.esfand9th.ir

 

آدرس پستی:

تهران- خیابان ولی عصر (عج)- روبروی پارک ملت- خیابان ارمغان غربی- خیابان مهرشاد شمالی-پلاک66- ساختمان سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان- طبقه سوم- اتاق 324  کد پستی 1967834713