براساس اعلام سازمان توسعه تجارت مبنی بر"شناسایی شرکت های خوشنام صادراتی به روسیه جهت صدور کارت شناسایی ویژه صادراتی " خواهشمند است آن دسته از واحد هایی که طی سالهای اخیر مبادرت به صادرات به آن کشور نموده اند مشخصات شرکت خود را به همراه خلاصه ای از فعالیتهای مرتبط به دبیرخانه اتحادیه اعلام فرمایند تا اقدامات لازم جهت معرفی ایشان بعمل آید.