به اطلاع می رساند صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک در نظر داردجهت گسترش فعالیتهای خود ، واحدهای تولیدی زیر نظر اصناف ، انجمن ها و اتحادیه ها را از طریق صدور ضمانت نامه مورد حمایت قرار دهد . در حال حاضر صندوق عهده دار تضمین تسهیلات بانکی از 70 تا 85 درصد اصل و سود تسهیلات تا سقف 10 میلیارد ریال از طریق صدور ضمانت نامه بوده و دارای 31 نمایندگی در سطح استانهای کشور می باشد . کارمزد صندوق با توجه به مدت ضمان ضمانت نامه صادره برای سال اول 1.5درصد و برای سالهای بعد به میزان 0.25 درصد مبلغ ضمانت نامه صادره خواهد بود .

علاقمندان جهت کسب ازلاعات بیشتر به سایت صندوق به آدرس www.sif-gov.ir   مراجعه نموده یا با تلفن صندوق به شماره 50-88729248 داخلی 206 و 204 تماس حاصل فرمایند .