احتراماً به اطلاع کلیه فعالان و دست اندرکاران صنایع نساجی و پوشاک می رساند پیرو تصمیم کارگروه مشترک وزارتخانه های نفت ، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و صنعت ، معدن و تجارت در خصوص فهرست ممنوعیت خرید کالاهای خارجی دارای مشابه تولید داخلی توسط دستگاههای دولتی ، لیست مورد نظر جهت استحضار و بهره برداری قابل دسترس می باشد .  

 

 

فهرست ممنوعیت
حجم فایل: 2 MB