مرکز آموزش بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در نظر دارد سلسله همایشهای کاربردی تجارت با کشورهای دارای تراز تجاری بالا با ایران  را برگزار نماید این همایش که با حضور گسترده تجار ، بازرگانان ، تولیدکنندگان ، فعالان اقتصادی ، مدیران اقتصادی و مسئولین تجاری برگزار می گردد ، ضمن بررسی چگونگی حضور موثر و افزایش سهم کالا و خدمات ایرانی در بازار کشور هدف و یا بهبود و تسهیل واردات و صادرات ، نحوه استفاده حداکثری از شرایط و تحولات اخیر با رویکرد افزایش تراز تجاری را ارائه دهد . 

به پیوست اطلاعات مربوط به همایش فوق تقدیم حضور می گردد .