با تصویب هیات دولت حواله های ارزی که در دوره تحریم،وسیله پرداخت نقدی در معادلات تجاری خارج از کشور هستند،مشمول مالیات نخواهند شد.

با تصویب هیات دولت،حواله های ارزی مبادلات تجاری در دوره تحریم از مالیات معاف شدند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور بخشنامه تصویب‌نامه هیات وزیران درباره عدم شمول حواله‌های ارزی پرداخت نقدی دوره تحریم از مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم را ابلاغ کرد.

در تصویب نامه ابلاغی علی عسکری رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور به شماره ۱۴۹۸۱/ت۵۰۸۶۶هـ مورخ ۱۰ / ۲ / ۱۳۹۴ هیئت وزیران آمده است: حواله­ های ارزی که در دوره تحریم، وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشور محسوب می شود از مصادیق ذکر شده در مواد (۴۵) و (۴۷) قانون مالیات­های مستقیم نبوده و مشمول مالیات مقرر در این مواد نیست.