احتراماً به استحضار می رساند هیئت وزیران در جلسه 24/4/1394 به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت ، معدن، و تجارت وبه استناد تبصره (26) قانون بودجه سال 1394 کل کشور تصویب نامه شماره 54532/ت52144- ه مورخ 3/5/1394 مبنی بر فروش اقساطی کالاهای با دوام داخلی را ارائه نمودند.

فایل مصوبه
حجم فایل: 411 KB