با توجه به عملیاتی شدن طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی و بمنظور تامین کالای مورد نیاز متقاضیان از طرف واحدهای تولیدی مشارکت کننده و پیشبرد موفقیت آمیز طرح مذکور در سطح ملی ، بدینوسیله به اطلاع تولید کنندگان محترم می رساند ، تخفیف 5 درصد از قیمت کالا ، تحویل کالا به خریدار ظرف مدت یک هفته پس از صدور فاکتور ، تضمین تامین کالا در طول مدت اجرای طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی ، بایستی از سوی متقاضیان استفاده از این طرح رعایت گردد و عدم رعایت موارد فوق سبب حذف نام تولیدکننده و نمایندگی های فروش از فهرست طرح مذکور خواهد شد.