پیرو بخشنامه شماره 1012/60 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورخ 7/5/1391 به پیوست تصویر صفحه 1/33 از بخش اول مجموعه مقررات ارزی "واردات کالا و خدمات" جهت استحضار و بهره برداری ارسال می گردد.

 

فایل اصلاحیه