احتراماً ، به اطلاع کلیه دست اندرکاران و فعالان صنعت پوشاک کشور می رساند مرکزامور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت ، معدن و تجارت طی گزارش مشروح اقدامات صورت پذیرفته در خصوص ساماندهی برندهای پوشاک را منتشر نموده است.