بدینوسیله به اطلاع می رساند در پی نامه مدیرکل محترم دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت منضم به اهم عملکرد دفتر حماایت از مالکیت صنعتی این وزارتخانه با موضوع اعلام واحدهای صنعتی دارای برند معتبر برای ثبت جهانی برند خود ،خواهشمند است در صورت تمایل به ثبت جهانی برند خود، مراتب را به دبیرخانه اعلام نموده تا پس از بررسی های لازم به دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی گردد. 

برای دریافت اهم عملکرد دفتر حمایت از مالکیت صنعتی وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 94 به فایل پیوستی مراجعه فرمائید.