امسال در ضوابط انتخاب صادرکنندگان نمونه بخش های مختلف خدمات و کالا ، سازمان توسعه تجارت ایران دست به اقدام عجیبی زده و میزان حداقل صادرات مورد نیاز برای شرکت در این رویداد مهم را افزایش مضاعفی داده است .
براساس این ضوابط حداقل ارزش صادرات لازم برای دو گروه اصلی نساجی یعنی پوشاک 4 میلیون دلار و  فرش ماشینی 10 میلیون دلار تعیین شده است . افزایش ارزش فوق باعث شده تا معدود واحدهای واجد شرایط نیز نتوانند در این رقابت شرکت کنند و احتمالا از امسال فقط شرکت های بزرگ دولتی نظیر خودروسازان و پتروشیمی ها و فولادی ها جوایز را درو خواهند کرد .
اصولا وزارت صنعت معدن و تجارت کلا اعتقادی به بنگاههای کوچک و متوسط ندارد و آنگونه که در بسته های حمایت از صادرات امسال نیز مشهود است فقط شرکتهای بسیار بزرگ میتوانند از امتیازات صادرات استفاده نمایند .

دانلود فهرست
حجم فایل: 231 KB