به اطلاع می رساند نامه 13914/10 مورخ 4/7/1395 سازمان خصوصی سازی وزارت امور اقتصاد و دارایی در خصوص مصوبات هیات محترم واگذاری و سایر قوانین و مقررات مربوط به واگذاری 100 درصد از سهام مجتمع صنعتی اسفراین ، 100 درصد از سهام شرکت لوله گستر اسفراین و سهام چندین شرکت دیگر را از طریق مزایده و با شرایط پرداخت نقد و اقساط به بخش های غیر دولتیاز لینک زیر در دسترس می باشد .


حجم فایل: 23 KB