روز پنجشنبه 29 مهرماه 95 در مراسم روز ملی صادرات، صادرکنندگان نمونه کشور معرفی شدند که در بین آنها 6 شرکت از صنایع نساجی و پوشاک نیز حضور داشتند که اسامی آنها به شرح زیر است:


نانو نخ و گرانول سیرجان؛ نوین بافان پرنگ؛ الیاف پلی استر ساینا دلیجان؛ نساجی آسایش کاشان؛ فرش خاطره کویر؛ مهتا توس

ضمن عرض تبریک به مدیران و کارکنان شرکت های منتخب، در جدول زیر اسامی تمام صادرکنندگان نمونه صنایع نساجی و پوشاک در فاصله سال های 1377 تا 1395 آورده شده است.