طرح استثنایی بیمه تکمیلی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با ده درصد فرانشیز طی قرارداد با بیمه دانا با شرایط ویژه به شرح زیر معرفی می گردد .
خواهشمند است جهت ثبت نام سریعا ً اقدام فرمایید .

شماره تماس دبیرخانه 88921493