احتراما پیش نویس لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده به پیوست تقدیم حضور می گردد . خواهشمند است با توجه به اهمیت موضوع ضمن بررسی لایحه نظرات خود را حداکثر تا تاریخ 96/01/19 به دبیرخانه اتحادیه به شماره فکس 88921495 و یا ایمیل info@itema.ir ارسال فرمایید .

فایل پیش نویس لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده