احتراما باستحضار می رساند نظر به جلسه کارگروه دستورالعمل واردات پوشاک با رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران و ارائه پیشنهاد این اتحادیه مبنی بر تسهیل در واردات مواد اولیه برای تولید کنندگان صنایع نساجی و پوشاک ، مقرر گردید شرکت های عضو اتحادیه به منظور واردات مواد اولیه مورد نیاز خود با استفاده از تسهیلات خط سبز گمرکی ، بدون توقف در گمرک ، مواد اولیه مورد نیاز خود را تحویل بگیرند .

اعضای اتحادیه از داشتن شرط صادرات بیش از ده میلیون دلار در سال جهت استفاده از مزایای مسیر سبز گمرک معاف خواهند بود و تنها لازم است نمونه های وارداتی خود را قبل از ورود کالا به کشور جهت تایید به اداره استاندارد به گمرک مربوطه ارائه نمایند .