احتراماً با توجه به تصویب نامه اخیر هیئت محترم وزیران کشور عراق ، کلیه صادر کنندگان به عراق باید بر روی هر یک از کالاهای اهدایی و معاف از پرداخت عوارض ، ضمن درج نام دریافت کننده کالا ، جمله " معاف از پرداخت عوارض گمرکی و غیر قابل فروش بودن " را بصورت کاملا واضح و مشخص ثبت نماید .