به اطلاع می رساند پیرو نامه شماره 60/137521 مورخ 94/06/22 معاون محترم توسعه مدیریت ، منابع و امور استانها و عطف به نامه شماره 135267 مورخ 93/06/17 مدیر کل حوزه وزارتی ، به پیوست دستورالعمل الزام به روز رسانی اطلاعات و ارائه آمار حوزه صنعت ، معدن و تجارت که به امضا مقام محترم وزارت رسیده است ،جهت اجرا ابلاغ می گردد .

بر این اساس ضرورت دارد کلیه زیرمجموعه های وزارت متبوع نسبت به سازماندهی عوامل جهت اجرای به موقع و دقیق مفاد این دستورالعمل اقدام نموده و همکاری لازم را با دفتر آمار و فراوری داده ها به صورت مستمر به عمل بیاورند ، تا ضمن تحقق اهداف تعیین شده ، تولید و انتشار شفاف ، دقیق و به موقع اطلاعات موجب بهبود فضای کسب و کار و تصمیم گیری های صحیح گردد .

ثبت آمار تولید الزامی می باشد