دستورالعمل نحوۀ به کار گیری ارز صادراتی از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور به دستگاه‌ها و سازمان‌های ذیربط ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، دستورالعمل مذکور در تاریخ 97/02/02 به امضای معاون اول رئیس جمهور رسید.

ابلاغ دستورالعمل نحوۀ به کارگیری ارز صادراتی