👆بخشنامه گمرک ایران در خصوص ابلاغ نامه مورخ ٢٩/ ٣ /١۴٠١ رئیس سازمان امور مالیاتی با موضوع اخذ ضمانت نامه  بابت مالیات بر ارزش افزوده

▪️ مالیات ارزش افزوده وارادت  ماشین آلات خطوط تولیدی بصورت ضمانت نامه بانکی تا سر رسید پایان سال 1401 همانند حقوق ورودی با سر رسید پایان سال مالی


این مصوبه تا پایان شهریور ۱۴۰۱ اعتبار دارد و جهت اظهارنامه های تا پایان شهریور ماه

4_6044291000166255798
حجم فایل: 462 KB
مالیات ارزش افزوده وارادت  ماشین آلات خطوط تولیدی بصورت ضمانت نامه بانکی تا سر رسید پایان سال 1401 همانند حقوق ورودی با سر رسید پایان سال مالی