Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
طی 3 ماهه نخست سال گذشته تولید فرش ماشینی به میزان 19میلیون و 60 هزار متر مربع تولید شد.

به گزارش ایلنا، طی 3 ماهه نخست سال گذشته تولید فرش ماشینی به میزان 19میلیون و 60 هزار متر مربع تولید شد.
برپایه این گزارش؛ در این مدت تولید انواع كفش 5 میلیون و 889 هزارجفت رسیده است كه در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته كه 5 میلیون و 711 هزارجفت تولید شده بود رشد 3.3درصدی پیدا كرده است.
در پایان این گزارش آمده است: طی 3 ماهه نخست امسال تولید چرم با رشد 10.8درصدی نسبت به 3 ماهه نخست سال 92 كه یك میلیون و 760هزار فوت مربع تولید شده بود به مرز یك میلیون و 950 هزارفوت مربع رسیده است.

1
تاریخ: دوشنبه 23 تیر 1393