Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
در حالی كه گمرك جمهوری اسلامی ایران می بایست آمار 4 ماهه سال 93 را ابتدای مرداد ماه منتشر می كرد اما پس از گذشت 18 روز از گذشت ماه مرداد این دستگاه از ارائه آمارخودداری میكند.
به گزارش ایلنا، در حالی كه گمرك جمهوری اسلامی ایران می بایست آمار 4 ماهه سال 93 را ابتدای مرداد ماه منتشر می كرد اما پس از گذشت 18 روز از گذشت ماه مرداد این دستگاه از ارائه آمار خودداری می كند.

در این راستا یك منبع آگاه در این حوزه در گفتگو با خبرنگار ایلنا اظهار داشت: طی 4 ماه گذشته واردات خودرو بیش از 2 برابر شده است و گمرك ایران از ارائه آمارها در این زمینه واهمه دارد.

وی افزود: همچنین در این مدت واردات خودرو از مناطق آزاد كشور نیز به شدت رشد داشته است.

این اتفاق در حالی رخ داده است كه اكثر خبرنگاران و فعالین اقتصادی با استناد به این آمار به تولید خبر و گزارش و فعالیت های تجاری خود می پردازند و این موضوع باعث بوجود آمدن چالش در این حوزه شده است.
1
تاریخ: یکشنبه 19 مرداد 1393