Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

هیأت رئیسه جدید کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در جلسه صبح امروز این کمیسیون تعیین شد.
در این جلسه حمیدرضا فولادگر به عنوان رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ابقا شد.

همچنین محمدرضا پورابراهیمی و هادی قوامی به عنوان نواب رئیس و غلامرضا نوری قزلجه و محمد سقایی به عنوان دبیران این کمیسیون انتخاب شدند.

در این جلسه همچنین اسماعیل جلیلی به عنوان سخنگوی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ انتخاب شد.

1
تاریخ: سه شنبه 21 مرداد 1393