Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در لایحه حمایت از تولید که تقدیم مجلس شد دو بند برای قانون برند گذاشته شد و باید بتوانیم برندهای معروف دنیا را در داخل کشور تولید کنیم.

به گزارش نساجی نیوز و به نقل از مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت: زمانی تصمیم گرفته شد که این موسسه زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد اما بعد از تشکیل دولت یازدهم به این جمع بندی رسیدیم که می تواند بازوی فکری ، مطالعاتی وزارتخانه باید باقی بماند و با نامه نگاری های انجام شده این موسسه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی ماند.

وزیرصنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وظایف وزراتخانه و سازمانها و موسسات وابسته مشخص است و آن اینکه باید از نظریات جهانی استفاده شود و با ایجاد یک اجماع نتایج حاصل در بخش ها منعکس شود، حتی یک معدنکار وصنعتگران نقاط مختلف کشور هم باید بتوانند از سرویس فکری این موسسه استفاده کنند و واقعا وظیفه سنگینی را بر دوش موسسه می دانم.

وی با تاکید بر مبادله تجارب دراستراتژی صنعتی و رشد صنعتی گفت: از سال 59 و 60 هم بسته ای تجهیز شد که درموضوعات مختلف راجع به آینده فکر کنند و استراتژی در همین زمینه تدوین شد.

نعمت زاده با بیان اینکه تاکنون نتوانسته ایم از ظرفیتهایمان به طور شایسته استفاده کنیم تصریح کرد: باید زمان را کوتاه کنیم، کیفیت را بالا ببریم و ابتکارات و جسارت را نیز به آن بیفزاییم.

وی با تاکید بر داشتن افق های دراز مدت گفت: نگرش و گرایش دانشگاهیان و پژوهشگران باید نسبت به صنعت و تجارت تغیر کند.

نعمت زاده افزود: معتقدم کشورهای در حال توسعه باید حرکتهای جهشی در حوزه اقتصاد و صنعت داشته باشند چرا که تجربه کشورهایی نظیر کره، مالزی و تایلند نیز نشان می دهد که انجام حرکتهای جهشی کشور را به توسعه رسانده است.

نعمت زاده تصریح کرد: در لایحه ای که تقدیم مجلس شد دو بند برای قانون برند گذاشته شد وما باید بتوانیم برندهای معروف دنیا را در داخل کشور تولید کنیم .

وی با بیان اینکه صنعت با آموزش عالی، کشاورزی، محیط زیست، بهداشت و درمان مرتبط است، تصریح کرد: ما به دنبال تقویت بنیه هستیم و دانستن مهم نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد عملکردها است و ما می توانیم حرفهای تازه ای در حوزه خودمان داشته باشیم. البته داشتن افق لازم است اما چگونگی رسیدن به آن نیز مهمتر است.

همچنین محمد رضا رضوی مدیر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز در ادامه بر راهبردی بودن ، کاربردی کردن ، تکثر در نظریه ها و بصیرت در استفاده از آنها تاکید کرد و افزود : تلاش می کنیم با تعامل با موسساتی نظیر آنکتاد و یونیدو و ... بخشی از راه حل اقتصادی – صنعتی درمنطقه باشیم.

وی اضافه کرد : باید مرکزیت و محوریتی باشیم برای مجموعه ای از دایره ها که دور ما می چرخند و موتوری باشیم که دایره های مختلف را در سطح دانشگاهها و بخش خصوصی و در ارتباط با سایر موسسات تحقیقاتی به حرکت در بیاوریم و با توان مدیریتی و نظارتی خروجی ها را چند برابر کند.

در این مراسم همچنین مهدی فتح اله رئیس سابق این موسسه گفت : تلاش کردیم طرحها و خروجی های موسسه متناسب با کاربردهای مدیریتی و سازمانی و ظرفیتها در اختیار این بخش ها باشد .

وی افزود : طرف تقاضای خدمات آموزشی و پژوهشی بخشی از نقایص جریان علم و آموزش و پژوهش است و باید پیش تدبیری و آینده نگری داشته باشیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در لایحه حمایت از تولید که تقدیم مجلس شد دو بند برای قانون برند گذاشته شد و باید بتوانیم برندهای معروف دنیا را در داخل کشور تولید کنیم.

به گزارش نساجی نیوز و به نقل از مهر، محمدرضا نعمت زاده در مراسم تودیع و معارفه رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی گفت: زمانی تصمیم گرفته شد که این موسسه زیر نظر وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری باشد اما بعد از تشکیل دولت یازدهم به این جمع بندی رسیدیم که می تواند بازوی فکری ، مطالعاتی وزارتخانه باید باقی بماند و با نامه نگاری های انجام شده این موسسه زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت باقی ماند.

وزیرصنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وظایف وزراتخانه و سازمانها و موسسات وابسته مشخص است و آن اینکه باید از نظریات جهانی استفاده شود و با ایجاد یک اجماع نتایج حاصل در بخش ها منعکس شود، حتی یک معدنکار وصنعتگران نقاط مختلف کشور هم باید بتوانند از سرویس فکری این موسسه استفاده کنند و واقعا وظیفه سنگینی را بر دوش موسسه می دانم.

وی با تاکید بر مبادله تجارب دراستراتژی صنعتی و رشد صنعتی گفت: از سال 59 و 60 هم بسته ای تجهیز شد که درموضوعات مختلف راجع به آینده فکر کنند و استراتژی در همین زمینه تدوین شد.

نعمت زاده با بیان اینکه تاکنون نتوانسته ایم از ظرفیتهایمان به طور شایسته استفاده کنیم تصریح کرد: باید زمان را کوتاه کنیم، کیفیت را بالا ببریم و ابتکارات و جسارت را نیز به آن بیفزاییم.

وی با تاکید بر داشتن افق های دراز مدت گفت: نگرش و گرایش دانشگاهیان و پژوهشگران باید نسبت به صنعت و تجارت تغیر کند.

نعمت زاده افزود: معتقدم کشورهای در حال توسعه باید حرکتهای جهشی در حوزه اقتصاد و صنعت داشته باشند چرا که تجربه کشورهایی نظیر کره، مالزی و تایلند نیز نشان می دهد که انجام حرکتهای جهشی کشور را به توسعه رسانده است.

نعمت زاده تصریح کرد: در لایحه ای که تقدیم مجلس شد دو بند برای قانون برند گذاشته شد وما باید بتوانیم برندهای معروف دنیا را در داخل کشور تولید کنیم .

وی با بیان اینکه صنعت با آموزش عالی، کشاورزی، محیط زیست، بهداشت و درمان مرتبط است، تصریح کرد: ما به دنبال تقویت بنیه هستیم و دانستن مهم نیست بلکه آنچه که اهمیت دارد عملکردها است و ما می توانیم حرفهای تازه ای در حوزه خودمان داشته باشیم. البته داشتن افق لازم است اما چگونگی رسیدن به آن نیز مهمتر است.

همچنین محمد رضا رضوی مدیر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی نیز در ادامه بر راهبردی بودن ، کاربردی کردن ، تکثر در نظریه ها و بصیرت در استفاده از آنها تاکید کرد و افزود : تلاش می کنیم با تعامل با موسساتی نظیر آنکتاد و یونیدو و ... بخشی از راه حل اقتصادی – صنعتی درمنطقه باشیم.

وی اضافه کرد : باید مرکزیت و محوریتی باشیم برای مجموعه ای از دایره ها که دور ما می چرخند و موتوری باشیم که دایره های مختلف را در سطح دانشگاهها و بخش خصوصی و در ارتباط با سایر موسسات تحقیقاتی به حرکت در بیاوریم و با توان مدیریتی و نظارتی خروجی ها را چند برابر کند.

در این مراسم همچنین مهدی فتح اله رئیس سابق این موسسه گفت : تلاش کردیم طرحها و خروجی های موسسه متناسب با کاربردهای مدیریتی و سازمانی و ظرفیتها در اختیار این بخش ها باشد .

وی افزود : طرف تقاضای خدمات آموزشی و پژوهشی بخشی از نقایص جریان علم و آموزش و پژوهش است و باید پیش تدبیری و آینده نگری داشته باشیم.

تاریخ: دوشنبه 27 مرداد 1393