Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران گفت: بانکهای ایرانی در صدر بنگاههای اقتصادی برتر کشور قرار گرفته اند در حالی که این نشان از اقتصاد بیمار ایران دارد.
به گزارش نساجی نیوز و به نقل از مهر، علی کرمانشاه در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران از برگزاری هفدهمین دوره رتبه بندی شرکت های ایرانی خبر داد و گفت: علی رغم تمام دنیا، بانک های ایران در صدر بنگاههای برتر قرار گرفته اند در حالیکه این نشان از اقتصاد بیمار ایران و ورود جدی بانک ها به حوزه بنگاهداری خبر می دهد.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران افزود: در میان 10 شرکت برتر ایران نام 5 بانک قرار گرفته است در حالی که بانک ها مجموعه هایی هستند که باید به پشتیبانی از تولید بپردازند و منابع آنها روانه بخش تولید شود اما به دلیل دارا بودن منابع مالی، بانک ها در رده بنگاه های اقتصادی قرار گرفته و کار اقتصادی انجام می دهند.

وی با تاکید بر اینکه حال و هوای توسعه اقتصادی هر کشور ناشی از حال و هوای شرکت های بزرگ است، اظهار داشت: در دنیا به دلیل منابع مالی، ریسک پذیری، سهم بالای اشتغال و توان تحقیق و توسعه، بنگاهای مالی عمدتا شرکت ها منبع نوآوری هستند اما در ایران متاسفانه به دلیل شرایط رکود تورمی هم اکنون شرکت های ایرانی و بنگاه های اقتصادی حال و هوای مناسبی ندارند.

کرمانشاه ادامه داد: 97 درصد صادرات کشور از سوی 500 شرکت برتر ایران صورت می گیرد و 100 شرکت اول آن 50 درصد صادرات را به عهده دارند ضمن اینکه در این میان 73 درصد صادرات کشور سهم 10 شرکت اول است.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران خاطرنشان کرد: چنانچه کشور برنامه توسعه ای دارد و می خواهد در کوتاه مدت جواب بگیرد می تواند بر روی این شرکت ها تمرکز بیشتری داشته باشد در حالیکه برنامه های همگانی را نیز نباید از یاد ببرد و برای سایر بخش ها نیز که در راستای شرکت های برتر قرار نمی گیرند برنامه ریزی کند تا آنها هم به رشد و توسعه دست یابند.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران خاطرنشان کرد: دولت می تواند برای خروج از رکود 10 شرکت اول کشور را که 73 درصد صادرات را برعهده دارند مد نظر قرار داده و برای آنها سیاست گذاری کند تا بتواند هر چه سریعتر از اجرای برنامه خروج از رکود جواب بگیرد.

کرمانشاه از افت شدید شرکت های خودروساز در رتبه بندی سازمان مدیریت صنعتی خبر داد و گفت: متاسفانه خودروسازان با افت رتبه مواجه بودند در حالیکه جای آنها را بانک ها و موسسات مالی و اعتباری گرفته است.

مدیر عامل سازمان مدیریت صنعتی ایران خاطرنشان کرد: به نظر می رسد شرکت های کوچک و حتی سازمان های بزرگ باید یک زنجیره از کسب و کار را در قالب استراتژی شبکه ای پیگیری کرده و زمینه ای را فراهم کنند که بتوانند اهداف بزرگ را برای اعتلای اقتصاد پیاده سازی کنند.
1
تاریخ: سه شنبه 28 مرداد 1393