Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

چهارمین نشست نمایندگان تولیکا باحضور نمایندگان رسمی تولیکا ، پرسنل ، مشاورین ومدیریت این مجموعه درمحل هتل بزرگ فردوسی تهران برگزار شد.
در ابتدا جناب آقای صالحی مدیریت مجموعه راجع به فعالیتهای انجام شده  در مجموعه وهمینطوربرنامه های آتی شرکت برای حضار گزارشاتی ارایه دادند.سپس مراسم رونمایی از کلکسیون ویژه فطر تولیکا که هرساله به مناسبت عیدفطر تهیه می گردد انجام گرفت که بااستقبال بسیارزیاد حاضرین همراه شد.
درادامه مهندس امیری ازمشاورین تولیکا درحوزه فروشگاه داری مطالب بسیار ارزنده ومفیدی رادرارتباط با نحوه مدیریت فروشگاه ،چیدمان فروشگاهی و ارتباط بامشتری به نمایندگان ارایه دادند. توضیحات تخصصی درارتباط با طراحی مدل های جدید، گزارش عملکرد فروش و ارایه راهکارهای توسعه فروش از دیگر مطالبی بود که هرکدام جداگانه توسط کارشناسان مربوطه به حاضرین ارایه گردید.

 

تاریخ: چهارشنبه 29 مرداد 1393