Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

رییس اتاق بازرگانی تهران خواستار بومی‌سازی مالیات در کشور به نحوی شد که به صورت عادلانه از همه اقشار دریافت شود.

 

یحیی آل‌اسحاق – رییس اتاق بازرگانی تهران – در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: انواع مالیات‌هایی که در دنیا وجود دارد مثل مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر تولید باید بومی‌سازی شوند و بر واقعیت‌ها منطبق شوند. در حال حاضر مالیات فقط به بخش شفاف و تولیدی‌های کوچک و متوسط و کسبه جزء فشار وارد می‌کند و واحد‌های بزرگ اقتصادی دولتی و غیردولتی معاف هستند.

وی به بیان نقاط ضعف و قوت نظام جامع مالیاتی پرداخت و گفت: نظام جامع مالیاتی نقاط ضعف و قوت را با هم دارد. در حال حاضر تصمیم‌گیری کلان برای اقتصاد کشور مبنی بر این است که درآمد‌های نفتی کاهش یابد و مالیات نقش کلیدی پیدا کرده است، اما در حال حاضر مالیات فقط 35 درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. امکان جذب مالیات بیشتر در صورتی که رکود کاهش یابد ایجاد می‌شود، زیرا فعلا هزینه‌ها زیاد و درآمد‌ها کم است و به همین علت واحد‌های تولیدی نمی‌توانند مالیات زیاد بپردازند.

رییس اتاق بازرگانی تهران در ادامه افزود: در قوانین مالیاتی نیز باید بازنگری بیشتری صورت گیرد. قوانین مالیاتی باید شفاف، بدون بوروکراسی و غیرقابل تفسیر باشند. مشکل ما در گذشته این بود که برای فهمیدن قوانین مالیاتی نیاز به گذراندن یک دوره فوق تخصصی داشتیم. از طرف دیگر قوانین قابل تفسیر بود و زمینه‌های سوء‌استفاده پیش می‌آمد.

آل‌اسحاق گفت: سازمان اجرای مالیات در نحوه‌ی اجرای آن باید شفافیت داشته باشد تا بتوان به آن اعتماد کرد.

تاریخ: دوشنبه 10 شهریور 1393