Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

تاکنون در ايران پنج برنامه توسعه اي نوشته و اجرايي شده است، اما؛ فقط در يکي از اين برنامه ها بخش خصوصي به جايگاه واقعي خود دست يافت.
غلامحسين شافعي رئيس اتاق بازرگاني ايران در گفت و گو با خبرنگار موج با اعلام اين مطلب اظهار داشت: مسائل و مشکلات اقتصادي ايران آنقدر زياد تکرار شده که حتي عامه مردم نيز در جريان جزئيات اين مشکلات قرار دارند.
وي با اشاره به مشکلات بخش خصوصي افزود: دردها و مسائل بخش خصوصي دردهاي کهنه اي هستند که از 20 تا 30 سال گذشته روي هم انبار شده اند.
وي با انتقاد از بي توجهي به بخش خصوصي در برنامه هاي توسعه اي تصريح کرد: متاسفانه در پنج برنامه توسعه اي که تاکنون نوشته و اجرايي شده فقط يک بار بخش خصوصي توانست به جايگاه واقعي خود در اقتصاد ايران دست بيابد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران عنوان کرد: فقط برنامه توسعه به نفع بخش خصوصي بود و موجب شد تا اين بخش به جايگاه حقيقي خود برسد.
رئيس پارلمان بخش خصوصي متذکر شد: ساير برنامه هاي توسعه اي ايران صرفا آرماني تهيه شده بودند و در اين برنامه ها فقط به بخش خصوصي روي کاغذ و در نوشتار توجه شده بود اما؛ نتيجه اجراي اين برنامه ها کاملاً به زيان بخش خصوصي بود و براي ما نتيجه اي معکوس داشت.
شافعي با انتقاد از بي توجهي به برنامه هاي کلان و اسناد بالادستي کشور ابراز داشت: ما براي توسعه و تعيين خط مشي کشور اقدام به تدوين قانون اساسي و سندچشم انداز کرده ايم اما هيچ گاه در مسير اجراي اسناد بالادستي قرار نگرفته ايم و در بسياري از موارد برخلاف جهت اسناد بالادستي کشور عمل کرده ايم.
رئيس اتاق بازرگاني ايران قانون گريزي و عدم نظارت را از عمده ترين دلايل عدم اجراي اسناد بالادستي کشور دانست و افزود: مجلس در توليد قانون بسيار فعال است اما؛ بخش نظارتي مجلس نياز دارد موثرتر وارد عمل شده و بر نحوه اجراي قوانيني که از سوي قوه مقننه مصوب مي شود نظارت بيشتر و جدي تر داشته باشد.

 

تاریخ: چهارشنبه 12 شهریور 1393