Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

پیش نویس سند راهبردی صنعت و تجارت کشور برای افق 1404 با تمرکز بر سه سال آینده به مرحله فینال رسید. طراحان سند با توجه به بررسی های تطبیقی از برخی کشورهای در حال توسعه، در تدوین این سند از الگوی ترکیه استفاده کرده اند. در این چارچوب، برنامه تدوین شده نقش دولت را از مداخله گر و متصدی به بسترساز تغییر داده و برای بخش خصوصی تکلیف دستوری اتخاذ نکرده است. در این برنامه راهبردی که به منزله پارادایم صنعتی ایران به حساب می آید، تلاش شده به برخی جدل های فکری نیز خاتمه داده شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، یکی از این مقوله ها ارتباط تولید و تجارت است که در سند به صراحت مکمل یکدیگر معرفی شده اند. سند تدوین شده برخلاف برخی رویکردهای کنونی تاکید کرده است: نباید از قربانی شدن تولید در مقابل تجارت سخن گفت؛ زیرا پیوند این دو با هم به معنای رفع تعارضات و حضور در بازارهای جهانی است. برنامه راهبردی تولید و تجارت کشور در کنار ترسیم رویکردها در فرآیند صنعتی 12 راهبرد برای رسیدن به شاخص های هدف تعریف کرده است. راهبردهای درنظرگرفته شده در کنار جهت گیری های کیفی، برای سال های 93 تا 96 قابل اندازه گیری نیز هستند. برای نمونه در بخش بهبود فضای کسب و کار رتبه کلی ایران باید از 152 کنونی به رتبه 80 کاهش یابد. به نظر می رسد این اقدام همراستا با برنامه خروج از رکود دولت طراحی شده است.
تعیین مهلت سه ماهه از سوی دولت برای ارائه سند راهبردی بخش صنعت موجب شد تا وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بخش خصوصی تدوین استراتژی توسعه صنعتی جدید را در دستور کار خود قرار دهد. براساس آخرین پیش نویس استراتژی توسعه صنعتی، بهبود مستمر سهولت انجام کسب وکار، پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا، بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی، رفع موانع توسعه بخش خصوصی، پشتیباتی و افزایش توانمندی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه های اولویت دار، تسهیل در ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته، پشتیبانی از تولید کالاهای واسطه ای و جلوگیری از خام فروشی و... از جمله مهم ترین سرفصل هایی است که در این استراتژی مد نظر قرار گرفته است.
استراتژی تدوین شده با توجه به بررسی های تطبیقی و الگوبرداری صورت گرفته از برخی کشورهای در حال توسعه نظیر ترکیه و همچنین بهره گیری از رویکرد رابرت کاپلان و دیوید نورتون در بازنگری و تدوین سند برنامه راهبردی، چارچوب استراتژی صنعت، معدن و تجارت طرح ریزی شده است. برنامه ریزی دولت برای تدوین سند راهبردی جدید در حوزه صنعت، معدن و تجارت در حالی است که تدوین چنین راهبردی سابقه 14 ساله دارد؛ هرچند هیچ یک از اسناد تنظیم شده تا کنون به صورت کامل اجرایی نشده است. مسوولیت تدوین نخستین سند راهبردی در زمستان سال 1379 به سفارش وزیر وقت به «مسعود نیلی»، اقتصاددان و استاد دانشگاه سپرده شد و در مرداد ماه سال 1380 کار تدوین این استراتژی آغاز و در نهایت در بهار سال 1382 رونمایی شد اما این استراتژی یا راهبرد صنعتی دو سال بعد از رونمایی و با آغاز به کار دولت نهم هرگز اجرایی نشد. در دولت دهم و بعد از ادغام دو وزارتخانه «صنایع و معادن» و «بازرگانی» بار دیگر مسوولان به فکر تدوین برنامه راهبردی افتادند که «تولید» و «تجارت» را توامان دربرگیرد. برنامه ای که تدوین آن در وزارت «صنعت، معدن و تجارت» کلید خورد و در اوایل سال 92 تحت عنوان «برنامه راهبردی صنعت، معدن و تجارت» رونمایی شد، اما این سند نیز به جز آرشیو وزارت صنعت راه به جایی نبرد و حال این وزارتخانه تنها 3 ماه فرصت دارد تا سند جدید را به هیات دولت ارائه کند؛ سندی که پیش نویس آن اکنون آماده است.

ضرورت پیوند تولید با تجارت
ضرورت پیوند تولید با تجارت یکی از سرفصل های پیشنهادی در سند راهبردی تدوین شده است. در این سرفصل این نکته مدنظر قرار گرفته که بخش صنعت، معدن و تجارت حدود 38 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. همچنین دورنمای اقتصاد ایران براساس اسناد بالادستی، همگی بر ضرورت توجه به رویکرد برون نگر در اقتصاد ایران به دلایلی همچون رشد اقتصاد ملی و بهره وری، کاهش وابستگی به نفت، افزایش قدرت رقابت پذیری بنگاه های تولیدی، آماده سازی و حمایت از بنگاه های داخلی با رویکرد توجه به اقتصاد مقاومتی برای مواجهه با قواعد تجارت جهانی، حفظ و گسترش بازارهای صادراتی و افزایش سهم در بازارهای جهانی، افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دارای ارزش افزوده بالا و ظرفیت سازی در حوزه تولید و بازرگانی با هدف ایجاد اشتغال پایدار صحه می گذارد.
بر این اساس با توجه به آنکه در دنیای امروز تولید، پشتوانه تجارت و تجارت، محرک تولید است، ایجاد پیوند و همسویی بین تولید و تجارت در اقتصاد ایران برای دستیابی به بازارهای جهانی امری ضروری است.

اسناد بالادستی در تدوین سند راهبردی
از سوی دیگر و براساس سند چشم انداز 20 ساله در افق 1404، ایران کشوری دارای جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با تاکید بر رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی و ارتقای نسبی سطح درآمد سرانه مد نظر قرار گرفته است. همچنین شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی و افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی نیز ازجمله اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی است. در بند (ج) سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نیز بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست گذاری، هدایت و نظارت، توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن برای رقابت کالاها در بازارهای بین المللی و آماده سازی بنگاه های داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند تاکید شده است. حرکت به سمت اهداف متعالی سند چشم انداز 1404 نیازمند درک الزامات و هوشیاری برنامه ریزان حوزه صنعتی و بازرگانی کشور برای حصول به آینده مطلوب است. هدف کلی برنامه ریزی استراتژیک صنعتی و تجاری در راستای هدف افزایش رفاه اجتماعی آن است که در چارچوب تحولات اقتصاد جهانی رشد پایین اقتصاد ایران، تبدیل به یک رشد شتابان و پایدار اقتصادی شود. براساس چشم انداز پیش بینی شده در سند استراتژی توسعه صنعتی ایران در دهه 80، باید کشور از نظر رشد تولید ناخالص داخلی به 9/7 درصد می رسید، ولی در عمل شاهد رشد متوسط 4/5 درصد در برنامه چهارم توسعه و نیز رشدهای منفی در سال های پس از آن بوده ایم که فاصله معناداری با رشد اقتصادی دارد. از مهم ترین دلایل عدم تحقق اهداف پیش بینی شده می توان به مواردی نظیر کاهش تولید و فروش نفت، کاهش سرمایه گذاری های دولتی، بی اعتمادی به سیاست گذاری ها، رشد بی ثبات حجم نقدینگی، سیاست خارجی پرتنش و تغییرات نرخ ارز به ویژه در چند سال گذشته را نام برد. همچنین بررسی پیامدهای کاهش رشد اقتصادی نشان می دهد که تهدید معیشت و عدم ایجاد اشتغال از ناحیه بی ثباتی های اقتصادی و کاهش تولیدات صنعتی، مهم ترین اثرات این تبعات بوده که ضروری است کنترل عوامل موثر بر رشد اقتصادی به عنوان یک هدف اولویت دار بیش از پیش در صدر اهداف اقتصاد کلان قرار گیرد و سیاست هایی اتخاذ شود که افزایش تولید و کاهش نرخ تورم را به دنبال داشته باشد.

وضع موجود بخش از بعد کلان 
در بخش کلان نیز بهبود وضعیت ایران از نظر شاخص های بین المللی، وضعیت شاخص های کلان اقتصادی و وضعیت تجارت ایران مد نظر قرار گرفته است.

الف- وضعیت شاخص های بین المللی
شاخص فضای کسب و کار یکی از مهم ترین شاخص های اقتصادی است که وضعیت فضای فعالیت بخش خصوصی در یک اقتصاد را به تصویر می کشد. رتبه ایران در این شاخص در سال 2013 به 152 رسید و نسبت به سال 2012 افت قابل توجهی را تجربه کرد. از سوی دیگر بررسی رتبه آزادی اقتصادی نیز نشان دهنده آن است که ایران در میان 178 کشور در رتبه 173 قرار گرفته است که بر بسته بودن اقتصاد ایران و وجود موانع گسترده در فعالیت های اقتصادی دلالت دارد. بنابراین در مجموع رتبه ایران در میان کشورهای جهان در شاخص های مختلف اقتصادی چندان مناسب نیست و لازم است اقدامات جدی به منظور بهبود رتبه این شاخص ها در کشور صورت گیرد.

ب- وضعیت شاخص های کلان اقتصادی 
در بخش شاخص کلان اقتصادی نیز به آمار رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه سوم سال 1392 اشاره شده، براساس این آمار در مدت زمان مذکور رتبه ایران در این بخش برابر با منفی 2/4 بوده که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (رشد منفی 9/6 درصدی) بهبود نسبی داشته و برآورد می شود این شاخص تا پایان سال 1392 نیز بهبود بیشتری یافته باشد.
اما در بخش رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن در سه ماه سوم سال 1392 به میزان منفی 2/4 درصد بوده که در مقایسه با بازه زمانی سال قبل (رشد منفی سال 1391 که منفی 3/12 درصد بوده است) بهبود نسبی داشته و برآورد می شود این شاخص تا پایان سال 1392 نیز بهبود بیشتری را تجربه کند.

ج- وضعیت تجارت ایران 
اما در بخش وضعیت تجارت نیز دو بخش صادرات و واردات پیش بینی شده است.
در بخش صادرات، ارزش صادرات غیرنفتی با میعانات گازی در سال 1392 به میزان 6/41 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل، 43/0 درصد رشد داشته است.
ارزش صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی نیز طی 12 ماه سال 1392، 3/31 میلیارد دلار بوده است از این میزان به تفکیک، صنعت (بدون پتروشیمی) 9/12، معدن 3/3، پتروشیمی 11، کشاورزی 2/3 و سایر کالاها 9/0 میلیارد دلار بوده است.
در بخش 10 کالای عمده صادراتی (سنگ آهن، پروپان مایع شده، قیر نفت، متانول، بوتان مایع شده، پلی اتیلن، اوره، سیمان و پسته) نیز ارزش صادرات 5/10 میلیارد دلار، حدود 34 درصد ارزش صادرات در سال 1392 بوده است.
اما در بخش مقصد کالاهای صادراتی نیز آمده بیش از 71 درصد کالاهای صادراتی به پنج کشور عمده طرف تجاری شامل چین (24درصد)، عراق (19 درصد)، امارات (12درصد)، هند (8درصد) و افغانستان (8 درصد) و 29 درصد باقیمانده به 149 کشور دیگر صادر شده است.
ارزش صادرات غیرنفتی بدون میعانات گازی نیز طی 12 ماه سال 1392، 3/31 میلیارد دلار بوده است که این میزان به تفکیک، صنعت (بدون پتروشیمی) 9/12، معدن 3/3، پتروشیمی 11، کشاورزی 2/3 و سایر کالاها 9/0 میلیارد دلار بوده است.
از سوی دیگر ارزش واردات در سال 1392 نیز به میزان 4/49 میلیارد دلار بوده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 5/7 درصد کاهش داشته است.
 
ترکیب واردات نیز در 11 ماه سال 1392 شامل 4/14 درصد کالاهای سرمایه ای، 1/73 درصد کالاهای واسطه ای و 5/12 درصد کالاهای مصرفی بوده است.
10
کالای عمده وارداتی نیز شامل برنج، کنجاله سویا، ذرت دامی، وسایل نقلیه با موتور پیستونی، گندم، شکر تصفیه نشده، مکمل های دارویی، ماژول های نمایشگر LCD و LED و روغن خام به ارزش 2/12 میلیارد دلار بوده و 25 درصد ارزش واردات سال 1392 را به خود اختصاص داده اند.
از سوی دیگر مبادی وارداتی نیز، حدود 65 درصد کالاهای وارداتی از 5 کشور عمده طرف تجاری شامل امارات (22 درصد)، چین
(19 درصد)، هند (9 درصد)، کره جنوبی (8 درصد) و ترکیه (8 درصد) بوده و 35 درصد باقیمانده از 126 کشور دیگر وارد شده است.
در مجموع می توان گفت تحریم های اقتصادی و ارتباطات بین المللی نامناسب در وضعیت اقتصادی و تبادلات تجاری اثر سوئی در این بخش بر جا گذاشته است.
این امر موجب شده وضعیت صادرات هم از نظر تنوع کالایی و هم از نظر تنوع مقصد صادراتی شکل نامناسبی در صحنه های داخلی و خارجی به خود گرفته باشد. همچنین وضعیت واردات نیز از نظر تنوع مبادی وارداتی نامناسب بوده و از نظر تنوع کالایی نیز گسترده است که نشانگر وابستگی نسبی در طیف وسیعی از کالاها و خدمات است و ضرورت توانمندسازی تولید داخلی و ساماندهی وضعیت تجارت کشور براساس سیاست های درست به ویژه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای حصول خوداتکایی و مقاوم سازی اقتصاد را نشان می دهد.
مهم ترین ویژگی های موجود در تدوین سند برنامه راهبردی، توجه به سیاست های نظارتی و پشتیبانی کننده دولت در جهت ایجاد تحرک و بسترسازی برای حضور مناسب و تاثیرگذار بخش های غیردولتی در عرصه های تولید و تجارت است. همچنین در سند برنامه راهبردی فعلی برای لایه های جزئی و اجرایی کشور که عمده ترین آنها بخش خصوصی است نه تنها تکلیف دستوری اتخاذ نشده، حتی به برنامه عملیاتی آنان نیز ورود پیدا نکرده است.
در این رویکرد، میدان دار اصلی توسعه، بخش خصوصی است و دولت مطابق بسته سیاست های اجرایی تعیین شده، نقش توانمندساز، پشتیبانی کننده، هماهنگ کننده، کنترل کننده و بازدارنده را در راستای اجرای موضوعات راهبردی مربوطه خواهد داشت. اگر این راهبرد های تدوین شده به درستی اجرا شود و دولت به عنوان متصدی امور وارد میدان اجرا نشود، نتایج آن می تواند به حصول منافع حاکمیت با برنامه ریزی خود بخش خصوصی برای حضور در فعالیت های اقتصادی و رونق کسب و کار کمک کند.

 
هدف گذاری برای سال 1396
مطابق چارچوب طراحی شده، برنامه های عملیاتی برای تحقق اهداف 4 ساله توسط بخش خصوصی، انجمن ها و تشکل های صنفی در تعامل با اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی، طرح ریزی و تدوین خواهد شد. آنچه در این رویکرد قابل اعتنا است، الزاماتی است که برای تحقق اهداف تعیین شده توسط دولت باید مورد توجه قرار داده شود. در این میان هماهنگی فرابخشی ارکان دولت، بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

1-
بهبود فضای کسب و کار
براساس آمار بانک جهانی در گزارش سال 2013 ایران در بین 189 کشور، رتبه 152 را به خود اختصاص داده است که طبق برنامه ارائه شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس شورای اسلامی، دستیابی به رتبه زیر 100 طی چهار سال آتی هدف گذاری شده است. برای دستیابی به اهداف پیش بینی شده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با یک رویکرد جدید در تلاش است با تدوین و اجرای برنامه های عملیاتی مطابق شاخص های ده گانه بانک جهانی با دستگاه های مسوول همکاری های مستمر داشته باشد تا اهداف مدنظر تحقق پیدا کند.

2-
افزایش سهم بخش خصوصی 
یکی از راهکارهای برون رفت از اقتصاد بسته و وابسته به بخش دولتی و ایجاد زمینه های مناسب به منظور رقابتی کردن همه فعالیت های اقتصادی در تمامی زیرمجموعه های آن، کمک به افزایش مشارکت بیشتر و پررنگ تر کردن نقش بخش خصوصی در اقتصاد کشور است. در این راستا مالکیت و مدیریت واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری در کشور باید به بخش خصوصی سپرده شود و دولت تنها نقش اعمال سیاست های پشتیبان، برنامه ریز و نظارتی داشته باشد. در صورت اجرا و پیاده سازی سیاست ها و راهبردهای صحیح توسط دولت با هدف توانمندسازی و کارآمدی، شاهد بهبود مولفه های کلان اقتصادی و رونق کسب و کار ها در بخش خصوصی خواهیم بود که موجبات رشد و توسعه اقتصادی مبتنی بر اهداف تعیین کننده در اسناد بالادستی را فراهم خواهند آورد. تعامل بیشتر میان سیاست گذاران دولتی و نمایندگان تشکل ها و انجمن های بخش خصوصی و واگذاری فعالیت های صنعتی، معدنی و تجاری به بخش خصوصی موجب افزایش و ارتقای سطح رقابت پذیری بنگاه های کشور خواهد شد.
یکی از نکات بسیار مهم در واگذاری فعالیت های اقتصادی به بخش غیردولتی، اتخاذ سیاست های درست در این حوزه است. بنابراین اجرای صحیح سیاست ها در این حوزه با هدف افزایش رفاه اجتماعی و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی یا عمومی می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.
از آنجا که پتانسیل ها و ظرفیت های بخش صنعت و معدن در سطح بالایی قرار دارد، پشتیبانی از بخش خصوصی می تواند موجب افزایش سهم صنعت و معدن در تولید ملی و نهایتا افزایش سهم آن در تولید ناخالص داخلی شود. بدون شک واگذاری فعالیت های مربوط به واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری به بخش خصوصی با اجرای صحیح سیاست ها موجب افزایش رقابت میان این واحدها خواهد شد که حدود 38 درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده اند. همچنین واگذاری و انتقال مالکیت این گونه واحدها از بخش دولتی به بخش خصوصی موجبات افزایش تولید و بالا بردن توان رقابت پذیری با محوریت توسعه صادرات و حضور در بازارهای جهانی را فراهم خواهد ساخت که این امر خود موجب افزایش ماندگاری و افزایش سهم کشور در بازارهای صادراتی خواهد شد. علاوه بر این باید به این نکته اشاره کرد که لازمه افزایش کارآیی اقتصادی که 
به دنبال آن رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت و در زمان تحریم و عدم رونق فعالیت های کسب و کار باید به آن توجه بیشتر شود، افزایش واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی است.

3-
افزایش رقابت پذیری بخش صنعت
بر اساس آمار یونیدو (سازمان توسعه صنعتی ملل متحد) در گزارش سال 2010 ایران در بخش رقابت پذیری صنعتی در بین 133 کشور جهان در رتبه 55 قرار گرفته است.رتبه ای که براساس برنامه اعلام شده وزیر صنعت، معدن و تجارت به مجلس باید تا سال 1396 به رتبه 45 برسد.

4- فزایش صادرات کالاها و خدمات غیر نفتی
امروزه برای حضور در مجامع بین المللی لازم است کالا و خدمات مناسب مطابق استانداردهای جهانی و هماهنگ با سلیقه های مشتری در عرصه بین المللی تولید و به کشورهای هدف صادر شود. هر کشوری بتواند صادرات کالا و خدمات خود را افزایش دهد منفعت اقتصادی از منظرهای مختلف عاید آن کشور خواهد شد. تولید کالا و خدمات مناسب ذائقه مشتری در صحنه بین المللی باعث پیوند منافع در سطح جهانی است. پیوند منافع اقتصادی هر کشوری حکم می کند تا در عرصه های مختلف به ویژه مسائل سیاسی و بین المللی واکنش مثبت ایجاد شود. صادرات کالا و خدمات وقتی نیاز مردمان کشورهای مختلف را برطرف کند  و نیازمند کالا و خدمات آن کشور باشد، ضمن ارزآوری، قدرت اقتصادی آن کشور را افزایش خواهد داد.

5- پیوستن به WTO 
کشور ما برای حضور پایدار در اقتصاد جهانی، ناگزیر از پیوستن به سازمان های تجاری بین المللی است که در راس آنها سازمان جهانی تجارت ( WTO) است. یکی از راهکارهای ایجاد رقابت میان صنایع در بخش خصوصی الحاق به سازمان جهانی تجارت و ادغام در بازارهای جهانی، بین المللی و منطقه ای است. این رویکرد خود موجب ارتقای توان و مزیت رقابتی صنایع و افزایش فعالیت های ارزش زای تجاری در کشور خواهد شد. مهم ترین و ضروری ترین اقدام برای عضویت کشورمان در سازمان جهانی تجارت، تعامل و ایجاد فضای مناسب بین المللی است. پس از گشایش مناسبات سیاسی و امکان مبادلات و ارتباطات صحیح در صحنه بین المللی، برنامه ریزی مناسب برای تدوین، اجرا و به کارگیری صحیح سیاست های گسترده آزادسازی تجاری و تولیدی بوده و این امر نیازمند آن است در بخش قوانین و مقررات اقتصادی، تغییرات مناسب به عنوان تامین زیرساخت های نرم شامل (شناسایی قوانین و مقررات تولید و تجارت، تدوین لوایح و تصویب قوانین محرک و انگیزاننده سرمایه گذاری و ...) صورت پذیرد
این قبیل تغییرات می توانند تاثیر گسترده ای بر اقتصاد کشور و فعالیت های اقتصادی و نیز امنیت سرمایه گذاری داشته باشند. علاوه بر این، الحاق به سازمان جهانی تجارت بازارهای رقابتی بین المللی را برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی باز می کند که از این طریق بهتر و راحت تر می توانند محصولات و خدمات خود را در بازارهای هدف صادراتی عرضه کند. به منظور پیوستن به سازمان جهانی تجارت و حضور موثر و پایدار در بازارهای هدف صادراتی، ارتقای کیفیت تولیدات، قیمت مناسب، طراحی متناسب با نیاز و سلیقه مصرف کنندگان، فناوری پیشرفته تولید، مدیریت بهینه تولید و افزایش بهره وری در تولید، بهبود وضعیت شبکه حمل و نقل و لجستیک، بسته بندی و بیمه نیز از دیگر موارد ضروری است که باید مورد توجه قرار گیرند.

موضوعات راهبردی 
مطابق چارچوب ارائه شده برای تحقق اهداف تعیین شده، استراتژی اصلی وزارت متبوع «توسعه زیرساخت های صنعت، معدن و تجارت و اشاعه سرمایه گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی در فضای تجارت بین المللی» است. در این جهت گیری، موضوعات راهبردی بخش صنعت، معدن و تجارت عبارتند از:
1. بهبود مستمر سهولت انجام کسب و کار
2. پشتیبانی از تولید و عرضه کالا و خدمات مبتنی بر فناوری با ارزش افزوده بالا
3. بهبود و توسعه روابط تجاری بین المللی و تسهیل تجارت در فضای رقابتی
4. رفع موانع توسعه بخش خصوصی
5. پشتیبانی و افزایش توانمندی بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در حوزه های اولویت
6. تسهیل در ارتقای سطح فناوری و توسعه صنایع پیشرفته
7. پشتیبانی از تولید کالاهای واسطه ای و جلوگیری از خام فروشی
8. توسعه سرمایه گذاری خارجی در بخش های صنعت، معدن و تجارت
9. سرمایه گذاری در بخش های زیرساخت ملی
10. حصول اطمینان از تامین و توزیع مناسب کالاها و خدمات و تسهیل و نوین سازی جریان کالا و خدمات
11. اصلاح و بهینه سازی الگوی مصرف در جهت پشتیبانی از تولیدات داخلی
12. نظارت بر عوامل اقتصادی با رویکرد حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان
آنچه مسیر جهت گیری این چارچوب را از منظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هموار می کند، بسته سیاست های اجرایی است که باید توسط دولت تدوین شود.
در گام بعدی لازم است متناسب با هر یک از سیاست های تعیین شده، برنامه های عملیاتی طی سال های 93 تا 96 توسط سازمان های تابعه وزارت متبوع و کلیه حوزه های ستادی تدوین، تصویب و ابلاغ شود.
براساس خط مشی ها و سیاست های کلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و الزامات موجود در کشور مبتنی بر اولویت های توسعه، متکی بر رشد اقتصاد غیرنفتی به ویژه برنامه ریزی منسجم در حوزه صنعت، معدن و تجارت موضوعات راهبردی مزبور تدوین شد تا همه حوزه ها و سازمان های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس وظایف و تکالیف خود را در برنامه ریزی های عملیاتی سالانه، موضوعات راهبردی و سیاست های اجرایی تدوین شده مورد توجه قرار دهند.
هر یک از موضوعات راهبردی بر اساس الگو و شرایط مختص به خود با هدف و رشد بخش های مرتبط در اقتصاد کشور طراحی شده است برای اثربخشی بیشتر و کارآیی بالا در برنامه ها، سیاست ها به پنج دسته در قالب بسته سیاست های اجرایی برای هر یک از موضوعات راهبردی طرح ریزی شده اند.
به طور کلی 80 سیاست اجرایی در قالب پنج نوع موضوع اصلی در این سند به شرح زیر تدوین شده است:
5
سیاست با موضوع تامین مالی،20 سیاست با موضوع تامین زیرساخت، 28 سیاست با موضوع رقابت پذیری،9 سیاست با موضوع محیط قانونی و 18 سیاست با موضوع سرمایه گذاری و تجارت
هر کدام از این نوع موضوعات کلان پیوستگی و ارتباط مفهومی با موضوعات راهبردی دارد. همچنین هر یک از موضوع های تدوین شده
 دارای سیاست های اجرایی به همراه حوزه ها و دستگاه های مسوول و همکار تعیین شده است.
به منظور اجرایی شدن و تحقق سیاست های اجرایی در وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه های عملیاتی معاونت های تخصصی و سازمان های تابعه در قالب یک نظام هدفمند طراحی خواهد شد و با استفاده از موضوعات و اهداف پیش بینی شده نسبت به اجرای آنها اقدام می کنند. با توجه به اهمیت بهبود فضای کسب وکار، شرح مختصری از وضعیت کسب و کار ایران و اهداف وزارتخانه در پی آمده است.
بهبود مستمر سهولت انجام کسب وکار (با تاکید بر بهبود شاخص های 10 گانه بانک جهانی): رشد اقتصادی هر کشوری همبستگی زیادی با ایجاد و بهبود زیرساخت های اقتصادی و فضای کسب وکار آن کشور دارد. محیط کسب و کار از مهم ترین عوامل تعیین کننده وضعیت اقتصادی هر کشور است. فضای کسب وکار مناسب یکی از عوامل مهم برای جذب سرمایه و تصمیم گیری سرمایه گذاران محسوب می شود. رشدو توسعه پایدار اقتصادی در هر کشوری در گرو عملکرد یکپارچه و حمایتی تمام عوامل اقتصادی است. بهبود فضای کسب و کار به منظور تشویق سرمایه گذاری های داخلی و خارجی نیازمند سیاست گذاری مناسب در راستای بهره برداری حداکثری از ظرفیت ها و پتانسیل های داخلی و همچنین خارجی است. تعیین اهداف اقتصادی مناسب و انتخاب استراتژی های هوشمندانه و تبدیل آن به برنامه های عملیاتی، بخش مهمی از فرآیند است، ولی عامل دیگری که اهمیت بسزایی در دستیابی به اهداف تعیین شده دارد، توسعه و تسهیل فضای کسب و کار است که ایجاد، حفظ و بهبود آن نقش مهمی در دستیابی به اهداف اقتصادی تعیین شده دارد. برای کنترل وضعیت فضای کسب و کار هر کشور از جهت توسعه، وجود ابزار کنترلی (شاخص) از اهمیت بالایی برخوردار است. انتخاب این شاخص ها و اندازه گیری آن نیازمند داشتن تعریف مناسب از برنامه های بهبود مستمر کسب و کار است که اجرای دقیق آن در تحقق اهداف تاثیر بسزایی دارد.
فضای کسب و کار ارتباط بسیار زیادی به تصویب قوانین و مقررات دارد. بنابراین در هر کسب و کاری، مبانی و میزان سهولت یا دشواری قوانین و مقررات تاثیر مستقیمی در بهبود یا محدودیت فعالیت محیط کسب و کار دارد.
نگاهی به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران نشان می دهد ایران 1404 (2025 میلادی)، کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی و با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و موثر در روابط بین الملل تصویر شده است.
همان گونه که از محتوای سند مشخص است دستیابی به جایگاه اول اقتصادی در بین کشورهای آسیای جنوب غربی به عنوان هدف اولویت دار ذکر شده است برای این امر باید همه دستگاه های مرتبط در جهت تحقق اهداف مورد نظر، برنامه های مناسبی را تدوین، اجرا و پایش کنند.
یکی از چالش های مهم در تحقق اهداف تعیین شده، محدودیت ها و مشکلات موجود در فضای کسب و کار کشور است. وجود فضای کسب و کار مناسب، یکی از شاخص های مهم در پیشرفت اقتصاد جوامع مختلف است؛ به طوری که مراکز متعددی در سطح دنیا به خصوص بانک جهانی همه ساله آمارها و گزارش هایی از وضعیت فضای کسب و کار در کشورهای جهان منتشر می کند. بهبود فضای کسب و کار به عوامل متعددی از جمله قوانین حاکم بر کشور، درآمد سرانه کشور، فضای سیاسی و امنیتی کشور، فرهنگ مصرفی جامعه، روش های حمایتی از تولید، قانون تجارت و توانایی بخش خصوصی در سرمایه گذاری ها، بستگی دارد. بنابراین بهبود فضای کسب و کار به معنای فراهم آوردن زمینه های لازم برای فعالیت بهینه بخش خصوصی در اقتصاد کشور با تاکید بر مقررات و شیوه های اجرایی است.
بنابراین اگر دولت بخواهد قدمی در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور بردارد، باید بررسی قوانین و مقررات کشور را با هدف یافتن گلوگاه ها، محدودیت ها و موانع فعالیت بهینه بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی، در دستور کار قرار دهد و در اینجا تحول اساسی در محتوای قانون تجارت کشور (در حال بازنگری است) و سایر قوانین و مقررات مرتبط، همت بگمارد. همچنین دستگاه های اجرایی کشور باید با ارزیابی دقیق «فضای عمومی کسب و کار»، روش های ارتقای تعامل بخش های خصوصی، عمومی و سرمایه گذاران را با بنگاه های کلان اقتصادی داخلی و خارجی، مورد مطالعه قرار داده و ابزار و وسایل آن را فراهم کنند.
در این راستا اجرای کامل و دقیق سیاست ها به ویژه، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست های تشویق سرمایه گذاری و اشتغال از الزامات اصلی تحقق اهداف چشم انداز نظام هستند و طبیعتا بدون بهبود مستمر محیط کسب و کار و توسعه بخش خصوصی و نیز عدم تامین بسترهای لازم برای تولید و سرمایه گذاری، امکان توسعه و رشد اقتصادی امکان پذیر نخواهد بود.
باید به این نکته توجه کرد که برای داشتن اقتصادی پویا و فعال لازم است اقتصاد کشور از رویکرد سوداگری و واسطه گری به سمت اقتصاد تولید محور میل کند.
 
این امر نیازمند رفع موانع و حذف قوانین بازدارنده در کل اقتصاد به خصوص در تولید و تجارت است. توسعه بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابت سالم، امکان تغییر جهت گیری به سمت تولید و سرمایه گذاری را مقدور می سازد. در مقابل افزایش انحصارات اعم از دولتی و خصوصی و نیز تداوم اقتصاد دولتی متکی بر درآمدهای نفتی، فرصت موجود را برای رقابت اقتصادی و پیشی گرفتن از رقبای منطقه ای از بین می برد.

بسته سیاست های اجرایی بخش صنعت، معدن و تجارت 
یکی از رویکردهای موفق در کشورهای پیشرو در امر برنامه ریزی توجه به نظام سیستمی و هماهنگ در انجام برنامه ریزی ها بوده است. هر برنامه ای باید پیش زمینه و جهت گیری های مشخص داشته باشد. وجود سیاست منسجم در هر سیستم می تواند برنامه ها را هدفمندتر و موفق تر کند.
به طور کلی انواع سیاست ها را می توان به دو دسته سیاست های «عام» و «خاص» تقسیم کرد. سیاست های عام به سیاست های کلان و فراگیری گفته می شود که تمامی حوزه ها و ماموریت های یک کشور را به صورت فرابخشی دربرمی گیرد و همه حوزه ها برای تحقق اهداف اسناد بالادستی در هر کشور با استفاده از پتانسیل و ماموریت خود باید نسبت به تدوین سیاست ها اقدام کند. سیاست های خاص متناسب با رکن اصلی ماموریت بخش در راستای تحقق سیاست های عام شکل می گیرد. با توجه به ماهیت وظیفه ای هر بخش، نوع سیاست ها متفاوت هستند از این رو سیاست های تدوین شده در بخش صنعت، معدن و تجارت را می توان دو وجهی تلقی کرد. به این ترتیب سیاست های تدوین شده در این سند به دو طریق مختلف به شرح ذیل تهیه شده است. نوع سیاست ها عبارتند از سیاست پشتیبانی کننده، سیاست توانمندساز، سیاست کنترل کننده، سیاست هماهنگ کننده، سیاست بازدارنده، موضوع سیاست ها، تامین مالی، تامین زیرساخت ها، محیط قانونی، رقابت پذیری، سرمایه گذاری و توسعه تجارت، در این بسته سیاست ها تلاش شده هر موضوع سیاست منطبق با موضوع راهبردی و بر اساس ماموریت هر دستگاه به عنوان مسوول یا همکار مشخص شود.

برنامه های عملیاتی
با توجه به چارچوب کلی سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت و سیاست های تدوین شده درخصوص موضوعات راهبردی 
تعیین شده به منظور دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه های توسعه ای با تمرکز بر این بخش، انتظار می رود با تدوین و اجرای درست برنامه های عملیاتی حوزه های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت به طور سالانه شاهد اجرای سیاست ها و تحقق اهداف تعیین شده بود.
محورهای اصلی برنامه عملیاتی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بر اساس سه رویکرد تنظیم می شود:
1. تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی و تکالیف قانونی.
2. اهداف توسعه ای مبتنی بر بسته سیاست های سند راهبردی صنعت، معدن و تجارت.
3. اقدامات جاری و وظیفه ای هر حوزه.
پس از تدوین برنامه حوزه های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت و پایش این برنامه ها در جلسات کارشناسی کارگروه های تخصصی موضوعات راهبردی و تایید آن در شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ مقام وزارت، برنامه های عملیاتی توسط حوزه های ذی ربط اجرا می شود. به منظور جلوگیری از انحراف برنامه ها، لازم است عملکرد این برنامه ها در بازه زمانی 6 ماهه و سالانه توسط معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت مطابق فرم طراحی شده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

1
تاریخ: دوشنبه 17 شهریور 1393