Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
انجمن پنبه هند (CAI) پیش‌بینی کرده است که تولیدات پنبه این کشور در سال زراعی 15-2014 (از اکتبر تا سپتامبر) بالغ بر 6.74 میلیون تن باشد.

به گزارش  نشریه ATA اخیراً انجمن پنبه هند (CAI) پیش‌بینی کرده است که تولیدات پنبه این کشور در سال زراعی 15-2014 (از اکتبر تا سپتامبر) بالغ بر 6.74 میلیون تن باشد.
CAI پیش بینی کرد که برآورد مقدار تولید پنبه توسط ICAC و USDA پایین تر بوده و به ترتیب برابر با 6.04 و 6.31 میلیون تن خواهد بود. علیرغم این، انجمن پنبه هند اعلام نمود در صورت ادامه یافتن شرایط آب و هوایی مساعد امکان بالاتر بودن میزان تولید پنبه حتی بالاتر از میزان پیش بینی شده وجود دارد.
ICAC پیش بینی کرد که مقدار تولید پنبه در چین در سال زراعی 15-2014 برابر با 6.22 میلیون تن باشد. USDA مقدار تولید پنبه در چین را برابر با 6.42 میلیون تن برآورد کرده است. با تحقق پیش بینی CAI می توان گفت که هند در سال زراعی جاری در تولید پنبه جهان در صدر قرار خواهد گرفت.
رئیس CAI از همه افرادی که به نوعی در تولید پنبه نقش دارند، از جمله کشاورزان خواست تا برای رسیدن به این نقطه عطف تلاش کنند.

1
تاریخ: شنبه 29 شهریور 1393