Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
از آنجا که مراحل زمانبر و عمدتاً نفس گیر برای دریافت مجوزهای سرمایه گذاری، قاعدتاً سرمایه گذار را از سرمایه گذاری در بسیاری از وارد منصرف و یا هزینه های تورم را بر پروژه تحمیل و رقابت را تضعیف می نماید.
از آنجا که مراحل زمانبر و عمدتاً نفس گیر برای دریافت مجوزهای سرمایه گذاری، قاعدتاً سرمایه گذار را از سرمایه گذاری در بسیاری از وارد منصرف و یا هزینه های تورم را بر پروژه تحمیل و رقابت را تضعیف می نماید. لذا با حمایت فراگیر جناب آقای مهندس هاشمی به استاندار محترم تهران و سایر اعضاء جلسه سرمایه گذاری نسبت به افتتاح پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری اقدام و سایت این مرکز با نام www.iisw.ir راه اندازی شد. لذا خواهشمند است برای سرمایه گذاری دراستان تهران پروژه های آماده و بررسی شده را از طریق این پنجر پیگیری تا در زمان مقرر مجوزهای سرمایه گذاری صادر گردد. در این راستا نماینده اتاق تهران معرفی و سرمایه گذاران محترم در صورت ایجاد مشکل می توانند از طریق ایشان موضوع را پیگیری نمایند.
1
تاریخ: یکشنبه 27 مهر 1393