Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

در نیمه ابتدایی امسال ۳۱ درصد از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش‌های اقتصادی سهم صنعت و معدن بوده است.
به گزارش (ایسنا)، بررسی روند سه سال تسهیلات‌دهی بانک‌ها به حوزه‌های مختلف اقتصادی در شش ماهه ابتدایی سال نشان می‌دهد که سهم بخش صنعت و معدن از مجموع تسهیلات پرداختی برای امسال از نظر سهم و دریافتی افزایش یافته است.
براین اساس از مجموع ۱۴۶ هزار و ۳۳۲ میلیارد تومان وام پرداختی بانک‌ها حدود ۴۶ هزار و ۶۰۱ میلیارد تومان یعنی ۳۱ درصد کل منابع به صنعت و معدن رسیده است. این در حالی است که در نیمه اول سال گذشته از مجموع ۱۰۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداختی حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان معادل ۲۹٫۷ درصد کل منابع به این بخش اختصاص یافته بود.
اما وام‌دهی بانک‌ها به این بخش از ابتدای سال جاری تاکنون در مقایسه با همین بازه زمانی در سال ۱۳۹۱ درحالی ۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که از نظر سهم مجموع تا حدودی کاهش دارد.
این در حالی است که در نیمه اول سال ۱۳۹۱ حدود ۳۲٫۷ درصد از مجموع نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختی بانک‌ها که رقمی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان را در برمی گیرد به صنعت و معدن اختصاص داشته است.
در بین بخش های کشاورزی، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخش های متفرقه، صنعت و معدن بعد از خدمات بالاترین میزان تسهیلات را در شش ماهه اول امسال از شبکه بانکی دریافت کرده است.
منابع بانکی در کدام بخش صنعت هزینه شد؟
اما بررسی هزینه‌کرد حدود ۴۶ هزار میلیارد تومانی که از منابع بانکی تا پایان شهریورماه به صعت و معدن بالاخص صنعت تخصیص یافته نشان می دهد که بالاترین میزان یعنی در حدود ۷۹٫۵ درصد معادل ۳۷ هزار میلیارد تومان در تامین نقدینگی و سرمایه درگردش واحدهای تولیدی این بخش صرف شده است.
“ایجاد” دومین بخشی است که بیشترین منابع صنعت و معدن در آن هزینه شده و با ۹٫۵ درصد حدود ۴۴۰۰ میلیارد تومان از منابع ۴۶ هزار میلیاردی را به خود اختصاص داده است.
همچنین توسعه با ۴٫۷ درصد، تعمیر ۰٫۱ درصد، خرید کالای شخصی ۲٫۹ درصد، خرید مسکن ۰٫۶ درصد و سایر با ۲٫۷ درصد محل‌های دیگر هزینه تسهیلات دریافتی صنعت و معدن در شش ماهه ابتدایی سال ۱۳۹۳ هستند.

تاریخ: شنبه 3 آبان 1393