Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تصریح کرد: بسیاری از کشورها جهت حل رکود اقتصادی و بحران بیکاری به صنایع کوچک رو آورده اند و از طریق توسعه و حمایت از صنایع کوچک و متوسط خود توانسته اند بر مشکلات اقتصادی فائق آیند.

 

به گزارش ایسنا، غلامرضا سلیمانی ضمن تاکید بر نقش عمده واحدهای تولیدی کوچک در اقتصاد ملی به تشریح محورهای برگزاری همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک پرداخت و گفت: همایش تجلیل از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک با هدف تبیین برنامه ها و حمایت های سازمان و سایر سازمان های ذی ربط در توسعه صادرات غیرنفتی با همکاری سازمان توسعه تجارت برگزار می شود.

 

وی افزود: در این همایش ضمن تقدیر از صادرکنندگان برتر صنایع کوچک به معرفی و ایجاد ارتباط میان شرکت های مدیریت صادرات و صنایع کوچک صادراتی و مشکلات صنایع کوچک در زمینه توسعه صادرات با حضور نماینده دستگاه های ذی ربط نیز پرداخته خواهد شد.

 

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به نقش و اهمیت صنایع کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی و صنعتی اشاره و خاطر نشان کرد: در این راستا دولت تدبیر و امید و وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت های قابل توجهی از صنایع کوچک را در نظرگرفته و در جهت گسترش و تقویت آنها نیز سیاست های اقتصادی متناسب با شرایط آنها در حال تدوین است.

 

وی هدف از برگزاری این همایش را تشویق و قدردانی از واحدهای کوچک صادراتی عنوان کرد و گفت: حمایت از توسعه صادرات واحدهای صنعتی کوچک از برنامه های مهم سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی است که امیدواریم در این راستا بتوان گام های اساسی برداشت.

1
تاریخ: دوشنبه 5 آبان 1393