Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

گزارش عملکرد اجرای تبصره (21) قانون بودجه سال در رابطه با هدفمندی یارانه‌ها در نیمه ابتدایی امسال بیانگر درآمد 15 هزار میلیاردی و پرداخت نقدی 20 هزار میلیارد تومانی، تکرار صفر برای یارانه تولید، پرداخت یارانه‌ای برای بهداشت و درمان همچنین رقمی برای بیمه درمان و بیمه بیکاری بود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با اجرای رسمی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در اردیبهشت ماه سال جاری، گزارشنوبخت-معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور- از عملکرد سه ماه ابتدایی سال در اجرای قانون هدفمندی نشان داد که در این مدت حدود 6200 میلیارد تومان منابع از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی بدست آمده که دولت با توجه به مجوز قانون بودجه با برداشت 4200 میلیارد تومان از خزانه عمومی توانسته هزینه 10 هزار و 400 میلیارد تومانی پرداخت یارانه نقدی را در این سه ماه بپردازد.

در آن زمان رقمی برای یارانه 10 هزار میلیارد تومانی که در تبصره (21) قانون بودجه برای تولید در نظر گرفته شده بود پرداخت نشد، اما تاکید بر پرداخت منابعی برای بهداشت و درمان وجود داشت که تا حدودی نیز تعلق گرفت و روند خدمات دهی در بیمارستانهای دولتی تسریع شده و هزینه های آن به طور قابل توجهی بهبود یافت.

در این مدت با وجود ثبت نام مجدد برای یارانه‌بگیران بیش از 73میلیون نفر متقاضی دریافت یارانه نقدی شدند که این تعداد در ادامه نیز به دلیل ورود جاماندگان و نوزادان متولد شده بعد از مرحله ثبت نام اضافه شد که بازهم هزینه های پرداختی برای یارانه نقدی 45 هزار و 500 ومانی را در هر ماه افزایش داد.

اما با توجه به موظف شدن معاون برنامه ریزی برای ارائه هزینه و درآمد هدفمندی یارانه‌ها، روز گذشته بودآخرین گزارش عملکرد شش ماهه اجرای قانون هدفمندی منتشر شد که در ادامه بندهای این گزارش مورد بررسی قرار می گیرد.

 

پرداخت نقدی همچنان 20 هزار میلیاردی است

گزارش سازمان هدفمندی اعلام می کند که در شش ماهه نخست سال جاری در راستای اجرای جزء (3) بند (ب) تبصره (21) مبلغ 209.149 میلیارد ریال معادل49.21 درصد بودجه مصوب و مبلغ 207.279 میلیارد ریال یارانه نقدی به سرپرستان خانوار پرداخت شد و مبلغ 1.870 میلیارد ریال بابت مرحله اول سبد کالای افراد مشمول (مددجویان بهزیستی و کمیته امداد) اختصاص یافت.

این در حالی است که جزء مورد نظر در تبصره هدفمندی در قانون بودجه به پرداخت یارانه‌های نقدی تعلق داشته و عنوان می‌کند که تا مبلغ 42 هزار و 500 میلیارد تومان از درآمد اصلاح قیمت حامل های انرژی به طور نقدی و غیر نقدی توزیع شود.

بر این اساس در نیمه اول امسال با پرداخت حدود 20 هزار و 700 میلیارد تومان یارانه نقدی تنها کاهش 200 میلیارد تومانی نسبت به پرداخت‌های انجام شده در مدت مشابه سال قبل در فاز اول که ثبت نام مجددی هم برای متقاضیان یارانه نقدی انجام نشده بود صرفه جویی شده است.

در عین حال که درآمد شش ماهه ابتدایی از افزایش قیمت حامل های انرژی حدود 15 هزار و 900 میلیارد تومان بوده که در مقایسه با هزینه انجام شده پنج هزار میلیارد تومانی کسری دارد.

نکته قابل توجه دیگر در این بخش از گزارش اعلام رقم مربوط به تهیه سبدکالای افراد مشمول است که بیش از 100 میلیارد تومان برآورد شده است. این یارانه با نام حمایت غذایی در قالب کارت در اختیار گروههای هدف قرار می گیرد.

 

 

تولید به روال سال‌های قبل بدون یارانه ماند

همچنین عملکرد تبصره (21) نشان می دهد که، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در شش ماهه نخست سال 1392 و سال جاری هیچ‌گونه پرداختی به منظور اجرای جزء (1) بند (ب) تبصره هدفمندی نداشته است.

این در حالی است که بند مورد اشاره در تبصره هدفمندی مربوط به مبلغ 10 هزار میلیارد تومانی در اجرای ماده (8) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها با اولویت کمک به بخش تولید، بهبود حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، خدماتی و مسکونی است که در ادامه با توجه به پیش بینی عدم تحقق درآمدهای مدنظر از افزایش قیمت حامل های انرژی به 5400 میلیارد تومان کاهش یافته بود.

بنابراین گزارش در نیمه اول امسال و حتی همین مدت در سال گذشته هیچ یارانه‌ای به تولید پرداخت نشده است. در عین حال که بنابر اعلام اخیر معاون برنامه ریزی رییس جمهور پرداخت یارانه این بخش در نیمه دوم سال در دستور کار خواهد بود چراکه در چند ماه ابتدایی، با توجه به درآمد محدود بدست آمده اولویت تخصیص منابع بهداشت و درمان بوده است.

 

1400 میلیارد تومان برای عدالت در سلامت

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که در شش ماهه نخست سال جاری در راستای اجرای جزء (2) بند (ب) تبصره (21) مبلغ 14400 میلیارد ریال پرداخت شده که معادل 30 درصد بودجه مصوب است.

این بند نیز به تکلیف قانون بودحه به پرداخت 4800 میلیارد تومان به منظور اجرای بند(ب) ماده (34) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اختصاص دارد به گونه ای که باید این مبلغ به منظور تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‎های مستقیم مردم به حداکثر معادل سی‎درصد هزینه‎های سلامت، ایجاد دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی، کمک به تأمین هزینه‎های تحمل‎ناپذیر درمان، پوشش دارو، درمان بیماران خاص و صعب‎العلاج، تقلیل وابستگی گردش امور واحدهای بهداشتی درمانی به درآمد اختصاصی و کمک به تربیت، تأمین و پایداری نیروی انسانی متخصص موردنیاز اختصاص دارد.

این درحالی است که تاکنون 1440 میلیارد تومان از محل اصلاح قیمت حامل های انرژی به این بخش اختصاص یافته است که کمتر از شش دوازدهم مبلغ تعیین شده در قانون است.

 

1300 میلیارد تومان در حساب وزارت بهداشت

همچنین در این گزارش عنوان شده است که مبلغی حدود 1300 میلیارد تومان در وجه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی پرداخت شده که از این رقم بیش از 500 میلیارد تومان در مرداد و 800 میلیارد تومان در شهریور اختصاص یافته است.

از سویی دیگر درحالی بیش از 70 میلیارد تومان در مردادماه به سازمان بیمه سلامت تخصیص داده شد که در مدت مشابه در سال 1392 مبلغی از این بابت پرداخت نشده بود.

 

 

نوبت یارانه به بیمه بیکاری رسید

گزارش عملکرد هدفمندی یارانه‌ها در اجرای جزء (4) بند (ب) تبصره (21)در شش ماهه نخست سال جاری نشان می دهد که در مرداد ماه مبلغ 1.400 میلیارد ریال (معادل 7 درصد بودجه مصوب) از محل درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها به منظور تامین پوشش‌های بیمه‌ای بودجه سال جاری پرداخت شده است این درحالی است که در مدت مشابه در سال 1392 مبلغی از این بابت پرداخت نشده است.

گذری بر این بند در قانون بودجه بیانگر تکلیف برای پرداخت 2000 میلیارد تومان به منظور اختصاص به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار موضوع ماده (7) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در مورد پوشش‌های بیمه‌ای و حمایتهای اجتماعی است.

بنابراین در مجموع در نیمه اول امسال حدود 100 میلیارد تومان از رقم 2000 میلیاردی تعیین شده برای بیمه بیکاری پرداخت شده که بسیار پایین تر از شش دوازدهم آن خواهد بود.

 

جای خالی بند(و) در عملکرد هدفمندی

اما در بین بندها و اجزاء آمده در گزارش عملکرد هدفمندی یارانه ها بند(و) هم مانند بند مربوط به یارانه تولید عملکردی نداشته است.

در بند(و) تبصره (21) قانون بودجه تاکید شده است که یارانه نقدی تنها به سرپرستان خانوار‌های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت شود(مجموع درآمد سالانه آنها کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد) و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در موعد تعیین‌شده به مراکز ثبت‌نام مراجعه کنند. بنابراین اگر پس از تحقیق مشخص شود که اشخاص با درآمد بیشتر از مبلغ تعیین شده اقدام به دریافت یارانه کرده‌اند به‌میزان سه برابر یارانه دریافتی جریمه می‌شوند.

بر این اساس با توجه اینکه در مدت شش ماهه گذشته اعلامی برای حذف و غربالگری یارانه بگیران وجود نداشته، بند(و) نیز بدون عملکرد مانده است.

1
تاریخ: سه شنبه 6 آبان 1393