Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده های وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه با شاخص تعداد جواز صنعتی و پروانه بهره برداری نمی توان تحلیل کلان اقتصادی داد، گفت: شاید در تعداد جواز و پروانه بهره برداری شاخص های کشور منفی باشد اما الزاما این شاخص ها ارتباط معناداری با نرخ رشد ندارند.

به گزارش نساجی نیوز و به نقل از ایرنا سیدمهدی نیازی با بیان اینکه دو شاخص تعداد جواز و پروانه بهره برداری ارتباطی با نرخ رشد ندارند، اظهار داشت: جواز تاسیس به معنی تقاضای سرمایه گذاری است که این جواز شامل سه شاخص تعداد، میزان سرمایه گذاری و پیش بینی اشتغال است.

وی افزود: در شش ماهه نخست سال جاری در تعداد جواز تاسیس 9 درصد و اشتغال جواز تاسیس حدود 10 درصد کاهش داشتیم اما در میزان سرمایه گذاری این جوازهای تاسیسی شاهد رشد 26 درصدی بوده ایم.

نیازی اضافه کرد: تحلیل این آمارها نشان می دهد که به سمت تقاضای سرمایه گذاری برای طرح های بزرگ و استراتژیک در شش ماهه نخست سال جاری پیش رفتیم و کاهش در تعداد جواز و میزان اشتغال آنها جای نگرانی ندارد.

مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده ها با بیان آنکه همین سه شاخص برای پروانه بهره برداری نیز وجود دارد، گفت: در تعداد و میزان اشتغال پروانه های بهره برداری در شش ماهه نخست امسال به ترتیب 35 و 6 درصد رشد داشتیم اما در میزان سرمایه گذاری آن شاهد کاهش 11 درصدی در مدت زمان یادشده بودیم.

وی افزود: این موضوع نشان می دهد که در تعداد راه اندازی و به بهره برداری رساندن طرح ها موفق بودیم و همچنین 6 درصد هم به اشتغال کشور اضافه شده اما کاهش 11 درصدی به این معناست که 35 درصد رشد تعداد پروانه بهره برداری در واحدهای بزرگ صورت نگرفته بلکه این رشد در واحدهای متوسط و کوچک بوده است.

نیازی اضافه کرد: از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضاها برای صدور جواز براساس شرایط اقتصادی نوساناتی دارد و براساس شرایط و سیاست ها است و اگر در مقطعی تعداد صدور جوازها منفی و یا مثبت باشد جای نگران کننده ای نیست.

این مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در شش ماهه گذشته براساس آمارهای موجود، تقاضای سرمایه گذاری در طرح های بزرگ صورت گرفته است یعنی سرمایه گذاران کلان وارد بازار شدند که این موضوع وجود ثبات در کشور را نشان می دهد.

نیازی افزود: در بحث پروانه های بهره برداری نیز که 35 درصد رشد در شش ماهه گذشته داشتیم نشان می دهد کسانی که از قبل سرمایه گذاری انجام دادند، انگیزه پیدا کرده اند تا طرح های خود را به بهره برداری رسانده و تولید را آغاز کنند.

مدیرکل دفتر آمار و فرآوری داده ها سپس پیش بینی کرد در شش ماهه دوم سال نرخ رشد صنعتی به نسبت سال گذشته بهبود یافته و مثبت خواهد بود چرا که آمارهای وزارت صنعت نیز این موضوع را تایید می کنند.

نیازی ادامه داد: در شش ماهه نخست امسال از مجموع 47 محصول که سهم بالایی در ارزش افزوده دارند، در حدود 34 محصول با رشد تولید مواجه بودند که این دستاورد بسیار خوبی برای کشور است.

وی با اشاره به هدفگذاری وزیر صنعت، معدن و تجارت برای دستیابی به نرخ 12 درصدی رشد صنعت، گفت: در این راستا بانک ها باید همکاری جدی داشته باشند ضمن آنکه تفاهمات و هم افزایی در سطح کلان کشور نیز صورت گیرد.

1
تاریخ: شنبه 10 آبان 1393