Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران با بیان اینکه بانک‌ها در دنیا، صادرات را با نرخ لایبور به علاوه دو درصد تامین مالی می‌کنند، گفت: در ایران نرخ سود تسهیلات بانکی برای صادرکنندگان، 33 درصد است.

طاهر شه‌حامد در گفتگو با مهر گفت: اگرچه هم اکنون دولتها در دنیا به این نتیجه رسیده‌اند که باید به بخش صادرات خود بیش از هر بخش دیگری اهمیت دهند، اما متاسفانه در ایران، هنوز هم صادرات با نرخ بالایی تامین مالی می‌شود، این در حالی است که صادرات، موتور رشد اقتصادی در دنیا است است و اگر صادرات بر اقتصاد یک کشور حکومت کند، به طور قطع، تولید پایدار و رقابتی در کشور صورت می گیرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: کشورهای دنیا در بودجه‌های دولتی خود، نرخ ترجیحی برای تسهیلات صادراتی قائل شده‌اند؛ در حالیکه در ایران، نرخ‌ تسهیلات صادراتی، 33 درصد است و بنابراین صادرکننده ایرانی در بازارهای جهانی نمی‌تواند رقابت کند.

وی تصریح کرد: بر همین اساس به نظر می رسد که اگر دولت قرار است که خروج غیرتورمی از رکود را تجربه کند، باید بر صادرات تمرکز کند و تنها راه کمک به صادرات نیز، تامین مالی مناسب این بخش است، به نحوی که بانکها با دریافت ضمانت‌نامه‌هایی از صندوق ضمانت صادرات ایران، شرایط را برای تامین مالی ارزان با بازگشت تضمین شده تسهیلات را برای صادرکنندگان ایرانی، فراهم کنند.

شه‌حامد گفت: زمانی که برای تامین مالی بخش صادرات، صحبت از این روشها به میان می‌آید همه تائید می‌کنند؛ در حالیکه در زمان عمل، کمتر به این نکات توجه شده و دولت برنامه جدی برای آن دارد.

وی با بیان اینکه هم اکنون نرخ های تامین مالی بخش تولید و صادرات در ایران بسیار بالا است، خاطرنشان کرد: در دنیا صادرات را با نرخ لایبور به علاوه یک یا دو درصد تامین مالی می کنند، در حالیکه در ایران نرخ ها بسیار بالا است.

تاریخ: چهارشنبه 14 آبان 1393