Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
پوشاک و کفش از نیاز های اساسی انسان است و اهمیت آن برکسی پوشیده نیست . در ایران توجه زیادی به لباس و نوع پوشش می شود و این نگاه با توجه به سطح عمومی رفاه متفاوت است. هر چه که میزان توجه به نوع پوشش بیشترباشد بدون شک صنعت پوشاک نیز متناسب با آن رشد و توسعه خواهد یافت و بازار بزرگتری در کشور شکل می گیرد و می تواند در بازارهای جهانی نیز سهم قابل توجهی داشته باشد. از این نظر و اهمیت جایگاه صنعت پوشاک و نساجی در ایران که صنعتی قدیمی ولی با فرازونشیب های فراوان است را می توان با نگاهی به آمارهای جدید متشر شده از طرف بانک مرکزی ارزیابی کرد. این آمارها از رشد اندک و تغییرات کوچک در میزان هزینه خانوارهای ایرانی در این زمینه حکایت دارد.

به گزارش نساجی نیوز و به نقل از سایت ساعت 24 آمار بانک مرکزی گویای این است که خانوارهای ایرانی حدود یک میلیون و314هزار و 918تومان یعنی معادل ۴/۶ درصد از کل هزینه های ناخالص سالیانه خود را صرف پوشاک و کفش می کنند .
به گزارش ساعت 24 براساس همین آمارها به طور اخص، پوشاک یک میلیون و 31هزار و 922 تومان (۳/۶ درصد) و انواع کفش و تعمیرات آن 200 و 82هزار و 996تومان(۱ درصد) را به خود اختصاص داده اند. و این در حالی است که این قسم از هزینه بعد از خوراک و دخانیات بالاترین میزان را در گروه های مختلف هزینه ی خانوار های ایرانی دارند.

افزایش هزینه پوشاک و کفش

آمار بودجه خانوار در سال ۹۲ نسبت به سال های قبل گویای افزایش هزینه خانواده های ایرانی در این زمینه است.
در ذیل توجه شما را به درصد تغییر متوسط هزینه ناخالص پوشاک و کفش یک خانوار را طی سالهای ۱۳۹۲-۱۳۸۳ جلب می کنیم.
همانطور كه مشاهده میكنید هزینه های پوشاك و كفش نسبت به سال ۹۱ با افزایش ۳۳/۶ درصدی روبه رو شده است.
كه می توان با توجه به تحریم ها و کاهش مواد اولیه تولید علت افزایش قیمت البسه را با افزایش هزینه های تولید توجیه كرد و با توجه به مذاکرات امیدواریم این هزینه های اولیه كاهش یابد.

نكته ی حایز اهمیت مقایسه ی این هزینه در گروهای مختلف درآمدی است.با مقایسه ی دهك اول كه كمترین گروه درآمدی و دهك دهم كه بیشترین گروه درآمدی را نشان میدهد نتیجه می گیرم میزان هزینه ی مصرفی پوشاك و كفش در گروه بالای درآمدی ۳۲/۵۱ برابر گروه پایین درآمدی است. گزارش ساعت 24 حاکی است که بطورمتوسط نیز افراد خانوار ایرانی هم كه ۳/۴۷ نفر برآورد شده اند، یك میلیون و 314هزار و 918 تومان صرف پوشش می كنند.

كدام استان استان بیشتر برای پوشاک هزینه می کنند؟
نگاهی به آمار های منتشر شده تفاوت چشمگیری میان هزینه لباس و پوشاک خانوار های ایرانی در استان های مختلف نشان نمی دهد اما در برخی استان ها بشتر و در برخی استان ها کمتر در این بخش هزینه شده است.


بیشترین میزان هزینه انجام شده توسط خانوارهای استان كهگیلویه وبویراحمد بوده است که در سال ۹۲ معادل 2 میلیون و 321هزار و 550 تومان هزینه پوشاک و کفش کرده اند. و پس از آن ایلام و آذربایجان شرقی با1میلیون و 920هزارو 168 هزار و 1میلیون و 898 هزارو483 تومان قرار دارند. تنها استانی كه به نظر می رسد کوچکترین بازار پوشاک و کفش کشور را دارد استان هرمزگان است که در این سال معادل 641هزار و 375تومان در این بخش هزینه کرده است.
با ید توجه کرد که در این بازار استانهایی که بیشترین جمعیت خانوارهای شهر نشین را دارا هستند سهم بزرگتری از بازار خواهند داشت، در رتبه بندی ابعاد بازار پوشاک و کفش کشور، استان تهران رتبه نخست را دارد و این در حالی است كه در رتبه بندی سرانه كهگیلویه و بویر احمد رتبه نخست را به خود اختصاص داده است. این تفاوت از منظری به دلیل تفاوت سطح رفاه در این دو استان می باشد منظور، از آنجایی كه پوشاك در دسته بندی نیازهای اساسی انسان قرار می گیرد گروههای پاین درآمدی به دلیل خصلت مصرف گراییشان به تبع هزینه های ضروری و مصرفی خورا در سبد هزینه خانوار افزایش می دهند.

تاریخ: چهارشنبه 21 آبان 1393