Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

 

 

بدینوسیله به اطلاع کلیه شرکت کنندگان در دومین نمایشگاه تخصصی پوشاک ایران می رساند پیرو درخواست معاون محترم وزیر و مدیر عامل شرکت سهامی نمایشگاههای ج.ا.ا مبنی بر جابجایی زمان برگزاری این رویداد به اطلاع می رساند نمایشگاه فوق الذکر از تاریخ 12 لغایت 15بهمن ماه در سالن 44 ( خلیج فارس ) بر پا خواهد شد .

 قبول درخواست این جابجایی اجتناب پذیر از سوی اتحادیه تنها به این دلیل صورت پذیرفته است که گروهی از تولیدکنندگان و برندهای معتبر پوشاک ترکیه نیز به طور گسترده ای جهت رقابت با همتایان ایرانی حضور خواهند یافت و در وهله بعدی تخفیف بسیار مناسبی از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها در هزینه های مشارکت اعمال خواهد گردید.

 بدیهی است کلیه قراردادهای منعقده و پرداخت های انجام شده کماکان دارای اعتبار بوده و اتحادیه خود را ملزم به حفظ حقوق شرکت کنندگان محترم می داند.

1
تاریخ: چهارشنبه 28 آبان 1393