Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

حجم نقدینگی در پایان شهریورماه امسال با ۲۹.۱ درصد رشد نسبت به شهریور سال گذشته ۶۵۳ اکونیوز:هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان، شبه پول ۵۳۳ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان و پول ۱۱۹ هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان برآورد شد. 
به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،مجموع اسکناس مسکوک در دست اشخاص در پایان شهریور ماه امسال با ۱۲.۵ درصد کاهش نسبت به اسفند و ۴.۴ درصد رشد نسبت به شهریور سال گذشته به ۲۹ هزار و ۳۲۲ میلیارد تومان رسیده است.
حجم کل نقدینگی با ۹.۹ درصد رشد در ۶ ماهه اول امسال و ۲۹.۱ درصد رشد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۶۵۳ هزار و ۸۱۶ میلیارد تومان اعلام شده است.
از این میزان ۵۳۳ هزار و ۹۵۲ میلیارد تومان شبه پول( پول انواع سپرده‌های قرض‌الحسنه، پس‌انداز مسکن و سپرده‌های مدت‌دار یک تا چند ساله ) و ۱۱۹ هزار و ۸۶۳ میلیارد تومان پول بوده است.
رشد شبه پول در ۱۲ ماه اخیر ۳۴.۸ درصد و ۶ ماهه اول امسال ۱۲.۳ درصد بوده است.
همچنین رشد پول در ۱۲ ماهه اخیر ۸.۸ درصد و در ۶ ماهه اول امسال نیم درصد گزارش شده است.
با توجه به اینکه رقم ضریب فزاینده مدتی پیش ۵.۸ اعلام شد، در صورت عدم تغییر این ضریب، حجم پایه پولی باید بیش از ۱۱۲ هزار میلیارد تومان باشد.

تاریخ: شنبه 1 آذر 1393