Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

مسئول مذاکرات تجاری تعرفه‌ای ایران با اتحادیه اروپا گفت: تا زمانی که سیاست بر اقتصاد حکمفرما باشد تغییر مشهودی در حوزه اقتصاد ایران به وجود نمی آید.

 

به گزارش خبرنگار ایسنا در البرز، اسفندیار امیدبخش در همایش ملی تخصصی آثار لایحه جامع وکالت بر توسعه ملی اظهار کرد: اقتصاد ایران زمانی با مشکل مواجه شد که رابطه‌اش را با اقتصاد سایر جوامع و در مفهوم کلی با اقتصاد جهانی قطع کرد.

 

این مسئوول اظهار رد: ایران در دهه 40 تا 50 یکی از پیشرفته‌ترین کشورها در بحث اقتصاد بود و به عنوان یکی از وزنه های اقتصادی جهان مطرح بود.

 

امید بخش اضافه کرد: طی دهه های قبل با توجه به اینکه ایران از جامعه جهانی فاصله گرفت و این تصور ایجاد شد که ارتباط اقتصادی با سایر جوامع باعث عقب ماندگی کشور می شود.

 

مسئول مذاکرات تجاری تعرفه‌ای ایران با اتحادیه اروپا فعالیت های بخش خصوصی را عامل اصلی برای حرکت چرخ اقتصاد دانست و گفت: بخش خصوصی ضامن توسعه اقتصادی ایران است ولی در حال حاضر از فعالان این بخش حمایت چندانی نمی‌شود. در صورتیکه دولت باید جایگاه و توان بخش خصوص را باور و تا جایی که می تواند از فعالان اقتصادی این بخش حمایت کند.

 

امیدبخش افزود: مفهوم توسعه به معنای مدرن و کنونی اولین بار از سوی دو کشور انگلیس و آلمان مطرح شد.

 

وی خاطر نشان کرد: حرکت توسعه ای در این دو کشور با یکدیگر متفاوت بود؛ به طوری که کلید توسعه در انگلیس را بازاریان و در آلمان نیز نیروهای دولتی به دست گرفتند.

 

امیدبخش در توضیح مفهوم واقعی توسعه اضافه کرد: توسعه، تحول کمی و کیفی در شرایط زیستی انسان هاست که در جوامع مختلف این مفهوم در سطوح مختلف قرار دارد.

 

مدیرکل دفتر نمایندگی تام الاختیار تجاری ایران در بخش دیگری از صحبت های خود به رابطه تنگاتنگ اقتصاد با توسعه اشاره و اظهار کرد: بودن شک تا زمانی که جامعه ای از لحاظ اقتصادی در جایگاه مناسبی قرار نداشته باشد، نمی تواند مسیر توسعه را به درستی طی کند.

تاریخ: شنبه 1 آذر 1393