Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

در سال گذشته ایران معادل ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی خود سرمایه جذب کرده و سهم بالایی از این سرمایه ها در صنعت نفت و گاز طبیعی که شاهرگ اقتصاد ایران هستند، استفاده شده است.
به گزارش «اقتصاد نیوز» به نقل از بانک جهانی در سال گذشته میلادی، چین بیشترین سهم از سرمایه گذاری را در بخش های مختلف اقتصادی و صنعتی خود جذب کرد. در سال گذشته سرمایه گذاری در چین برابر با ۵۴ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بود و از نظر سهم بالای سرمایه گذاری به تولید ناخالص داخلی، این کشور در رتبه اول دنیا قرار داشت. دومین کشور در این رده بندی گینه است که سرمایه گذاری انجام شده در این کشور برابر با ۴۹ درصد تولید ناخالص داخلی آن بوده است. در سال ۲۰۱۳ میلادی، ارمنستان ۳۵ درصد تولید ناخالص داخلی، هند ۳۳ درصد تولید ناخالص داخلی و اندونزی ۳۲ درصد تولید ناخالص داخلی‌اش سرمایه داخلی و خارجی جذب کرد.
در این سال سرمایه گذاری در ایران برابر با ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور بوده است و قطر هم معادل همین سهم از تولید ناخالص داخلی خود را جذب کرد.  در سال گذشته، سنگاپور معادل ۲۳ درصد، ترکیه ۲۲ درصد، سوییس ۲۱ درصد و نیوزیلند معادل ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود سرمایه گذاری جذب کرده است. همچنین آلمان در این سال معادل ۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی و یمن ۱۷درصد تولید ناخالص داخلی خود سرمایه جذب کرده است.
در سال گذشته میلادی لیبی در انتهای این فهرست بود و ارزش جذب سرمایه گذاری این کشور برابر با ۳ درصد تولید ناخالص داخلی اش بود. عراق در سال قبل معادل ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی، پاکستان ۱۲ درصد تولید ناخالص داخلی و آمریکا ۱۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشورش سرمایه جذب کرده است .
مطالعات نشان می دهد کشورهای صنعتی بین ۱۰ تا ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی خود سرمایه جذب کرده اند،  ولی به دلیل بزرگ بودن اندازه اقتصاد و تولید ناخالص داخلی این کشورها، مبلغ سرمایه خارجی جذب شده مبلغ کلانی بوده است.

 

1
تاریخ: یکشنبه 2 آذر 1393