Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
اولین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با حضور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اولین جلسه هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار با حضور معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، مدیرکل دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار و نمایندگان دستگاه های اجرایی در محل وزارت اقتصاد برگزار شد.

با توجه به قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار موظف است با همکاری  دستگاه های اجرایی شرایط و نحوه صدور مجوزهای کسب و کار را مطابق ضوابط قانونی تصریح شده، اصلاح و در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار که به همین منظور ایجاد شده است، قرار دهد.

شاپور محمدی معاون وزیر اقتصاد در این جلسه گفت: کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند شرایط  و فرآیندهای صدور مجوزهای مربوطه را در اختیار هیئت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار قرار دهند.

وی با اشاره به متن ماده 7 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی گفت: به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزهای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزهای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که هر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

محمدی خاطرنشان کرد: براساس این قانون سقف زمانی برای صدور مجوز در هر کسب و کار توسط هیات مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود.

معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با بیان اینکه ریاست هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار بر عهده وزیر اقتصاد می باشد، اعضای این هیات را شامل نمایندگان تام الاختیار دادستان کل کشور، سازمان بازرسی کل کشور، دو نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق اصناف کشور و حسب مورد نماینده دستگاه ذیربط برشمرد.

معاون وزیر اقتصاد تعداد مجوزهای احصا شده را 1200 عنوان اعلام کرد.

در ادامه این جلسه اعضا و نمایندگان دستگاه های اجرایی به بیان نظرات و پیشنهادات خود در خصوص اجرای بهتر قانون مذکور پرداختند.

1
تاریخ: یکشنبه 9 آذر 1393