Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
رئیس شعب بانک ملی استان البرز گفت: صندوق توسعه ملی اعتباری را برای بانک های تجارت، کشاورزی، پست بانک و توسعه صادرات به منظور حمایت از واحدهای تولیدی تخصیص داده است
به گزارش  مهر سید مهدی طلوعی برازنده با اشاره به فعالیت های صندوق توسعه ملی گفت: این صندوق در سال 93 اعتباری را برای بانک های تجارت، کشاورزی، پست بانک و توسعه صادرات به منظور حمایت از واحدهای تولیدی تخصیص داده است.

وی افزود: این سهمیه ها برای بانکهای عامل در سال 92 در بخش صنعت نیز قابلیت اجرایی دارد.

طلوعی با اشاره به اینکه در سال 93 برای تخصیص این اعتبارات نیاز به کارگروه استانی نبوده است، یادآور شد: بانکها مشتریان واجد شرایط رابرای دریافت سهمیه به صندوق توسعه ملی معرفی می کنند.

رئیس شعب بانک ملی استان البرز با اشاره به اینکه متقاضیان باید از طریق بانکهایی که در آن حساب دارند، تسهیلات مورد نیاز را درخواست کنند، افزود: اگر متقاضی واحدهای تولیدی استان مشکلی در سیستم بانکی داشته باشند کمیسیون هماهنگی بانک ها آماده بررسی در این زمینه است.
تاریخ: دوشنبه 17 آذر 1393