Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: 362 واحد صنعتی نساجی، پوشاک و چرم در این استان زمینه اشتغال 17 هزار نفر را فراهم کرده است که سهم آن در اشتغالزایی این صنایع در کشور 6.4 درصد است.

به گزارش  ایرنا راضیه علیرضایی افزود: این واحدها با سرمایه گذاری پنج هزار و 185 میلیارد ریال توسط بخش خصوصی ایجاد شده اند.

وی بیان کرد: صنایع نساجی، پوشاک و چرم خراسان رضوی 6.6 درصد تعداد واحد تولیدی، 5.8درصد میزان سرمایه گذاری و 10 درصد اشتغال بخش صنعت استان را تشکیل می دهند.

وی افزود: صنایع نساجی، پوشاک و چرم خراسان رضوی از نظر سرمایه گذاری در رتبه پنجم، از نظر تعداد واحدهای تولیدی در رتبه هفتم و از نظر اشتغال در رتبه چهارم بخش صنعت استان قرار دارند.

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: صنایع نساجی ، پوشاک و چرم استان از نظر تعداد رتبه پنجم، از نظر سرمایه گذاری رتبه سوم و از نظر اشتغال رتبه هفتم این بخش از صنایع را در کشور دارند.

علیرضایی ادامه داد: صنایع نساجی، پوشاک و چرم سابقه ای دیرینه در خراسان رضوی دارند و از رشته های اشتغال زا در بخش تولید و عرضه به شمار می روند.

وی اظهار کرد: فرآورده های این صنایع دارای کیفیت مطلوب است و به کشورهای بسیار در آسیای میانه، آفریقا، اروپا، آمریکای لاتین و کشورهای همسایه صادر می شود.

تاریخ: دوشنبه 17 آذر 1393