Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
نظر به اینکه فرآیند جایزه ملی کیفیت ایران که متولی آن سازمان ملی استاندارد ایران و مجری آن انجمن مدیریت کیفیت ایران می باشد با استفاده از دانش روز مدیریت کیفیت نسبت به انجام ارزیابی در واحدهای تولیدی و خدماتی سطح کشور اقدام نموده و سازمان های حائز شرایط در جریان فرآیند ارزیابی را در روز ملی کیفیت مطابق با 18 آبان ماه هر سال با حضور مقامات ارشد کشوری مورد تقدیر و تشویق قرار می دهد.

از سوی دیگر نیز آشنایی با مدل کاربردی جایزه و خودارزیابی نیز جهت آشنایی سازمان ها با نقاط قوت و فرصت های بهبود نیز برای کلیه بنگاه های اقتصادی در مسیر رشد و شکوفایی آنها و همچنین تسری نهضت کیفیت در کشور ضروری و حائز اهمیت می باشد.
لذا با اعلام اینکه حضور در فرآیند ارزیابی جایزه ملی کیفیت دارای شرایط خاص (دارا بودن سیستم مدیریت کیفیت) برای سازمان های متقاضی می باشد، مستدعی است مقرر فرمایند حداکثر تا پایان ماه جاری فهرست اعضای حائز شرایط آن تشکل اقتصادی و اسامی مدیران آنها به همراه شماره تماس برای ارسال دعوتنامه از طریق نمابر 88725944 ارسال گردد.
همچنین در صورت نیاز به هرگونه اطلاعات بیشتر می توانند از طریق مراجعه به وب سایت جایزه به نشانی www.inqa.org یا شماره تماس 4-88101192 با انجمن مدیریت کیفیت ایران تماس حاصل نمایند.

1
تاریخ: چهارشنبه 19 فروردین 1394