Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ
در مراسمی با حضور محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت از 20 بانوی نمونه ستاد و 20 بانوی بازرگان و سه بانوی کارآفرین با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.
در این مراسم از گلنار نصرالهی مدیرکل صنایع نساجی و پوشاک نیز به عنوان مدیر برگزیده تقدیر به عمل آمد.
1
تاریخ: سه شنبه 25 فروردین 1394