Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

کو ویژن: دبیرانجمن نساجی ایران گفت: ظرفیت تولید چادرمشکی درکشور به ۱۰میلیون مترمربع درسال می‌رسد و تولید حدود ۵ میلیون متر مربع و نیاز واقعی چادر مشکی در کشور هم حدود ۷۵ میلیون مترمربع است.

دبیرانجمن نساجی ایران گفت: ظرفیت تولید چادرمشکی درکشور به ۱۰میلیون مترمربع درسال می‌رسد و تولید حدود ۵ میلیون متر مربع و نیاز واقعی چادر مشکی در کشور هم حدود ۷۵ میلیون مترمربع است.
مهدی رئیسی زاده درمصاحبه با صداوسیما با اشاره به اینکه کمبود تولید چادر مشکی در کشور با واردات تأمین می‌شود، افزود: بخشی هم از طریق مسافران و زائران عتبات عالیات و حج وارد می‌شود، بقیه ازطریق اسکله‌های غیرمجاز، مناطق آزاد و همچنین از طریق اظهار خلاف واقع در گمرکات وارد می‌شود، البته برای برخی کالاها غیر از چادر مشکی نیز این وضع متصور است.
وی افزود: با تصویب دولت از سال 87 تا سال گذشته تعرفه واردات چادرمشکی 10 درصد و تعرفه واردات انواع پارچه 32 درصد بود که این اختلاف 22 درصدی تعرفه موجب شد همواره واردکنندگان پارچه اظهار کنند چادر مشکی وارد کرده‌اند و از آنجا که امکان بازرسی کانتینرها در حجم وسیع در آن مقطع زمانی امکانپذیر نبود، واردکنندگان از این تعرفه ویژه سوء‌استفاده‌های فراوانی کردند. وی افزود: براساس آمار گمرک ارزش واردات پوشاک ما سال گذشته 5 میلیون دلار بود در حالی که آمار گمرکات کشورهای همسایه که به ایران پوشاک صادر کرده‌اند، ارزش صادرات پوشاک به ایران را 750 میلیون دلار نشان می‌دهد و باید بررسی کنیم این اختلاف فاحش از کجا ناشی می‌شود. دبیر انجمن نساجی گفت: چادرمشکی به طور عمده از کره جنوبی وارد می‌شود که قبلاً از ژاپن وارد می‌شد و چادرمشکی چین هم به ایران وارد می‌شود، البته این واردات از طریق خاک امارات یا ترکیه صورت می‌شود. رئیسی زاده افزود: یک میلیارد و 250 میلیون متر مربع مصرف پارچه کشور است که 60 درصد آن را می‌توانیم در داخل تولید کنیم که اگر با خروج از رکود، ظرفیت‌ها به طور 100 درصدی استفاده شود تا 80 درصد نیاز داخل را می‌توانیم تأمین کنیم.

تاریخ: یکشنبه 17 خرداد 1394