Facebook
Twtitter
Twtitter
ارسال برای دوستان
نسخه مناسب چاپ

دبیرکل انجمن نساجی ایران گفت: براساس آمار گمرک ارزش واردات پوشاک در سال گذشته 5 میلیون دلار بود در حالیکه آمار گمرکات کشورهای همسایه که به ایران پوشاک صادر کرده‌اند 750 میلیون دلار است که باید بررسی کنیم این اختلاف فاحش از کجا ناشی می‌شود.
مهدی رئیس زاده گفت: ظرفیت تولید چادرمشکی درکشور به 10میلیون مترمربع درسال می‌رسد وتولید هم حدود 5 میلیون متر مربع است ولی نیاز واقعی چادر مشکی در کشور حدود 75 میلیون مترمربع است. وی با اشاره به اینکه کمبود تولید چادر مشکی در کشور با واردات تامین می‌شود، افزود: بخشی هم از طریق مسافران و زائران عتبات عالیات و حج وارد می‌شود، بقیه از طریق اسکله‌های غیرمجاز، مناطق آزاد و همچنین از طریق اظهار خلاف واقع در گمرکات وارد می‌شود و البته برای برخی کالاها غیر از چادر مشکی نیز این وضع متصور است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دبیر انجمن نساجی ایران افزود: با تصویب دولت از سال 87 تا سال گذشته تعرفه واردات چادرمشکی 10 درصد و تعرفه واردات انواع پارچه 32 درصد بود که این اختلاف 22 درصدی تعرفه موجب شد همواره واردکنندگان پارچه اظهار می‌کردند چادر مشکی وارد کرده‌اند و از آنجا که امکان بازرسی کانتینرها در حجم وسیع در آن مقطع زمانی امکان پذیر نبود، واردکنندگان از این تعرفه ویژه سوء استفاده‌های فراوانی کردند.
همسان سازی تعرفه‌ها در مورد واردات پارچه
رئیس زاده گفت: برای حل این تناقض تعرفه‌ای، با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین گمرک‌، همسان سازی تعرفه‌ها را در مورد واردات پارچه و چادر مشکی انجام دادیم و با یکسان کردن تعرفه‌ها از ابتدای امسال آن را هم برای پارچه و هم برای چادر مشکی، 32 درصد قرار دادیم و تعرفه ویژه برای واردات چادرمشکی وجود ندارد.
وی افزود: بزرگترین نقص در این باره رانتی بود که در زمان تعرفه‌های متفاوت برای واردات چادر مشکی و پارچه وجود داشت و زیر عنوان استفاده از مقدسات و حجاب و نیازمندی مردم به چادرمشکی‌، تعرفه‌ای ویژه‌ای وضع و سود بسیار زیادی را با این عنوان عاید عده‌ای کردند.
دبیرکل انجمن نساجی ایران گفت: 60 تا 65 میلیون مترمربع نیاز به واردات چادرمشکی در سال داریم و از نظر آماری شاید این ارقام رعایت می‌شد و محل دقیق احراز آن گمرکات است اما در عمل بیش از این مقدار از گمرکات ترخیص شده است.
وی افزود: براساس آمار گمرک ارزش واردات پوشاک ما سال گذشته 5 میلیون دلار بود در حالیکه آمار گمرکات کشورهای همسایه که به ایران پوشاک صادر کرده‌اند ارزش صادرات پوشاک به ایران را 750 میلیون دلار نشان می‌دهد و باید بررسی کنیم این اختلاف فاحش از کجا ناشی می‌شود.
رئیس زاده گفت: با استقرار سامانه‌های هوشمند در گمرکات و عزم مسئولان مشکل واردات غیرقانونی حل خواهد شد اما نکته مهم این است که مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس برای مناطق و حوزه‌های انتخابیه خود شعار افزایش مناطق آزاد را برای انتخابات بعدی سر می‌دهند در حالی احداث این مناطق باید تعریف خاصی داشته باشد و تنها به صادرات و امور مربوط به آن بپردازد اما اکنون تبدیل به محل واردات شده است و زیرنظر گمرک هم نیست.
وی با بیان اینکه هم اکنون با موضوع محل خروج کالا یکی در گمرکات و دیگری در مناطق آزاد مواجهیم، افزود: باید با هماهنگی میان این دو مجموعه و جلوگیری از فعالیت اسکله‌های غیرمجاز و جلوگیری اظهار خلاف واقع‌، به روند واردات پوشاک به ویژه چادر مشکی سامان دهیم.
رئیس زاده گفت: یکی از کارهای مثبتی که در تعامل با وزارت صنعت و گمرک به توافق نهایی رسیدیم و امسال اجرایی شد، تغییر نحوه ارزشیابی پارچه از مقیاس کیلوگرم به متر مربع بود که از رانت و سودجویی جلوگیری شد.
وی گفت: یکی از موارد خلاف گویی در اظهارات، مربوط به واردات فرش ماشینی با نام پا دری بود پا دری حداکثر در ابعاد یک متر در دو متر مربع خواهد بود اما آیا ابعاد 3 متر در 4 متر را می‌توان پا دری نامید، بنابر این با این اظهار به جای اینکه 30 دلار حقوق ورودی پرداخت کنند به اسم پا دری 2 دلار پرداخت می‌کردند که جلوی آن گرفته شد.
واردات عمده چادرمشکی از کره جنوبی
دبیرکل انجمن نساجی گفت: چادرمشکی به طور عمده از کره جنوبی وارد می‌شود که قبلا از ژاپن وارد می‌شد و چادرمشکی چین هم به ایران وارد می‌شود و البته این واردات از طریق خاک امارات یا ترکیه وارد می‌شود.رئیسی زاده افزود: یک میلیارد و 250 میلیون متر مربع مصرف پارچه کشور است که 60 درصد آن را می‌توانیم در داخل تولید کنیم که اگر با خروج از رکود، ظرفیت‌ها به طور 100 درصدی استفاده شود تا 80 درصد نیاز داخل را می‌توانیم تامین کنیم.وی سود و منفعت قابل توجه برای واردکنندگان چادرمشکی را از عوامل پنهان توسعه نیافتگی واحدهای تولید این محصول در کشور برشمرد که در برخی مواقع کارشکنی‌هایی هم داشتند.دبیرانجمن نساجی ایران گفت: تعرفه ویژه چادر مشکی که تا پایان سال قبل اعمال می‌شد و تولید تک محصولی چادرمشکی که صرفه اقتصادی ندارد نیز مهمترین عوامل آشکار توسعه نیافتن واحدهای تولید چادر مشکی در ایران است.
ایجادهلدینگ درصنایع پوشاک برای تولید چادرمشکی
رئیس زاده افزود: باید با ایجاد هلدینگ در واحدهای تولیدی پوشاک از ظرفیت‌های موجود در صنایع پوشاک برای تولید چادرمشکی استفاده کنیم، این تجربه در دیگر کشورها جواب داده است و دانش فنی و تخصصی آن در کشور موجود است.وی گفت: هم اکنون 2 واحد فعال تولید چادرمشکی در یزد و شهرکرد داریم و البته تعدادی موافقت اصولی برای تولید چادر مشکی صادر شده است، در واحد تولید چادر مشکی یزد 2 میلیون متر مربع چادرمشکی تولید می‌شود که اگر توجه کافی به تولید آن شود این واحد می‌تواند تولید خود را 5 برابر افزایش دهد.
رئیس زاده افزود: برای اطلاع از واردکنندگان چادرمشکی که حتی برخی وقت‌ها در راه اندازی واحدهای تولیدی مخالفت می‌کنند، باید به مراکز دیگر مراجعه کرد، البته تعدادی به صورت قانونی وارد می‌کنند و تعدادی هم از بخش خصوصی هستند، اینجا منفعت حکم می‌کند خواه واردکننده؛ دولتی، خصولتی و چه بخش خصوصی باشد.وی گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از تولیدکننده‌ها انتظار دارد که عرضه‌های غیرمجاز را گزارش کند و همه کار را نباید تولیدکننده بکند، بلکه هر کسی باید کار خود را انجام دهد.

تاریخ: چهارشنبه 20 خرداد 1394